Tematiske satsinger

Tromsø forskningsstiftelse bidrar til en rekke tematiske satsinger.

TFS vil ha en dialog med aktuelle samarbeidspartnere, og det vil bli en prosess i flere steg som eventuelt kan føre til en invitasjon til å levere søknad.  Tematiske satsinger kan ha fokus på landsdelsspesifikke- og samfunnsmessige utfordringer, og gjerne med tverrfaglig samarbeid.

Alle søknader til TFS må være ledelsesforankret på UiT og vil bli kvalitetssikret av uavhengige fageksperter.

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF) og TFS signerte 16. juni 2023 en samarbeidsavtale om en egen UiT-satsing, for å støtte forskningsprosjekter av høy kvalitet ved UiT. Trond Mohn forskningsstiftelse setter av årlige økonomiske rammer for UiT-satsingen og TFS vil identifisere og utvikle støtteverdige forskningsprosjekter innenfor denne rammen. De nye prosjektene kan enten være rene UiT-prosjekter eller UiT-ledede samarbeidsprosjekter med Bergen. Les mer om samarbeidet her.

Fra 2024 vil nye tematiske prosjekter bli finansiert av TMF sin UiT-satsing.

20231109 151820

.
Center for Language, Brain & Learning (C-LaBL)
.

Les mer (TMF fin.)
Ina-Birkelund 345x200

.

Female Football Research Centre (FFRC) – performance and health towards international top level

Les mer
ANNA DSC4940-TFS-alt2-2

.T.
The Female Endurance Athlete (FENDURA): Exploring the missing link in exercise physiology

Les mer
345x200

..

Centre for New Antibacterial Strategies (CANS) – A new strategic research initiative at UiT.

Les mer
345x200 matematikk istock

Matematikkprogrammet er det første nasjonale programmet til Trond Mohn stiftelse og inngår som en tematisk satsing. Programmet er et samarbeid med Tromsø forskningsstiftelse.

Les mer
345x200 nukleaer istock

.
.

Forskningsprogram innen nukleærmedisin/ PET.

Les mer
345x200 mohnprisen uit

.

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) deles ut hvert 2. år.

Les mer
vinter4 345x200

COAT Tools+ New tools for Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra
Rolf Anker Ims, AMB, BFE-fak
Periode: 2018-2021
4,281 MNOK

Les mer
Utsatt bøye fra FF Kronprins Haakon i polhavet Juli 2019 (Foto: UiT)

Arctic ABC East
.
Jørgen Berge, AMB, BFE-fak
Periode: 2019-2022
6 MNOK

Les mer