Tematiske satsinger

Tromsø forskningsstiftelse bidrar til en rekke tematiske satsinger. De nyeste initiativene er innen ren matematikk, nukleærmedisin og arktisk forskning (Mohnprisen).

Det er ikke planlagt utlysninger innen tematiske satsinger. TFS vil ha en dialog med aktuelle samarbeidspartnere, og det vil bli en prosess i flere steg som eventuelt kan føre til en invitasjon til å levere søknad.  Tematiske satsinger kan ha fokus på landsdelsspesifikke- og samfunnsmessige utfordringer, og gjerne med tverrfaglig samarbeid.

Alle søknader til TFS må være ledelsesforankret på UiT og vil bli kvalitetssikret av uavhengige fageksperter.

345x200 matematikk istock

Matematikkprogrammet er det første nasjonale programmet til Bergens forskningsstiftelse og inngår som en tematisk satsing. Programmet er et samarbeid med Tromsø forskningsstiftelse.

Les mer
345x200 nukleaer istock

Forskningsprogram innen nukleærmedisin/PET.
Utlysning i samarbeid med Bergen forskningsstiftelse.
Søknadsfrist 6. april 2018 – utsatt til 1. juni

Les mer
345x200 mohnprisen uit

.

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) deles ut hvert 2. år.

Les mer
rsz web  is frabfs filmen 12 1 e1521038719399

Et strategiske satsingsområde for UiT er å bidra til økt kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT sin satsing innen klima blir forsterket med bevilgninger fra stiftelsen.

Les mer
Foto: David Jensen

Centre for New Antibacterial Strategies (CANS)
– A new strategic research initiative at UiT

Les mer