Klima

vinter4 1100x400

Klima

Et strategiske satsingsområde for UiT er å bidra til økt kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT sin satsing innen klima blir forsterket med bevilgninger fra stiftelsen.

Foto: Leif-Einar Støvern

COAT Tools+ New tools for Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra
Rolf Anker Ims, AMB, BFE-fak
Periode: 2018-2021
4,281 MNOK

Les mer
bøye i is_Jørgen Berge

Arctic ABC East
.
Jørgen Berge, AMB, BFE-fak
Periode: 2019-2022
6 MNOK

Les mer