Klima

vinter4 1100x400

Klima

Et strategiske satsingsområde for UiT er å bidra til økt kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT sin satsing innen klima blir forsterket med bevilgninger fra stiftelsen.

jan-mayen-i-isen-1 345x200

COAT Tools+ New tools for Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra
Rolf Anker Ims, AMB, BFE-fak
Periode: 2018-2021
4,281 MNOK

Les mer
Vestisen-by-night-original-format-1 345x200

Arctic ABC East
.
Jørgen Berge, AMB, BFE-fak
Periode: 2019-2022
6 MNOK

Les mer