COAT Tools+

Foto: Leif-Einar Støvern
Foto: Leif-Einar Støvern

COAT Tools+
New tools for Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra

ANSVARLIG: Rolf Anker Ims
VERTSINSTITUTT: Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
PERIODE: 2018-2021
BEVILGNING: 4,281 MNOK

HJEMMESIDE
Instagram 
Video om COAT Tools+

COAT er et økosystembasert overvåkningssystem med et langsiktig perspektiv. Formålet er å avdekke hvordan klimaendringene påvirker landøkosystemene i den norske delen av Arktisk og bidra til rasjonell naturforvaltning (les mer på www.coat.no). «COAT Tools» er multi-disiplinært metodeutviklingsprosjekt som har som mål å utvikle COAT forbi dagens standarder i økosystemvitenskap (les mer på https://www.coat.no/en/Education/COAT-Tools). TFS sitt bidrag («COAT Tools+») gir finansiering til 3 PhD-stipendiater som skal utvikle og anvende fotografiske og akustiske metoder for å analysere plante – og dyresamfunns naturlige dynamikk og responser på klimaendringene i Finnmark og på Svalbard.