Arctic ABC East

Vestisen-by-night-original-format 535x400

Arctic ABC East

HJEMMESIDE

ANSVARLIG: Jørgen Berge
VERTSINSTITUTT: Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
PERIODE: 2019-2022
BEVILGNING: 6 MNOK

Et strategiske satsingsområde for UiT er å bidra til økt kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT sin satsing innen klima blir forsterket med bevilgninger fra stiftelsen.

NORSK TEKST KOMMER