Mohnprisen

535x400 mohnprisen uit

Mohnprisen

Hjemmeside: https://uit.no/mohnprisen
Ansvarlig: Geir Gotaas
Størrelse på bevilgning: 30 MNOK
Varighet på prosjekt: 2018 – 2036

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis – Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse. (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).

Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut hvert 2. år.

Formålet med Mohnprisen er å anerkjenne fremragende forskning relatert til Arktis – uavhengig av fagfelt – og prisen skal dessuten bidra til å sette problemstillinger som er sentrale for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden.

I statuttene for Mohnprisen heter det som følger når det gjelder nominasjonsprosessen:

Til Mohn-prisen kan nomineres en enkeltperson eller et fagmiljø som har levert fremragende forskning, som har en ledende internasjonal posisjon, som har gjort seg bemerket på sitt område, og som har bragt til veie banebrytende ny kunnskap om Arktis. Prisen gis ikke post mortem, med unntak dersom prisvinneren dør etter at tildelingen har blitt annonsert, men før den har blitt overrakt.

Nominasjonsprosessen er åpen for alle som ønsker å foreslå kandidater, men selv-nominasjoner vil ikke bli akseptert.

Mohnprisen 2020 er tildelt til Dorthe Dahl-Jensen for hennes viktige rolle innen klimaforskning. Prisen blir delt ut under Arctic Frontiers 27. januar.

Dorte-Dahl-Jensen

Dorthe Dahl-Jensen får Mohnprisen 2020 for hennes viktige rolle innen klimaforskning
.

.

Les mer
mohn1 345x200

Mohnprisen 2018
Dr Eddy Carmack
The Meaning of Ice

.

Les mer
345x200 mohnprisen uit

Mohnprisen 2020
Utlysning januar 2019
.

.

Les mer