Mohnprisen

535x400 mohnprisen uit

Mohnprisen

Ansvarlig: UiT 
Størrelse på bevilgning: 30 MNOK
Varighet på prosjekt: 2018 – 2036

Hjemmeside: https://uit.no/mohnprisen
Video om Mohnprisen 

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis – Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse. (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).

Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut hvert 2. år.

Mohnprisen deles ut for fortreffelighet i forskning relatert til Arktis. Prisen deles ut til individuell eller forskningsgruppe som har publisert fremragende forskning relatert til Arktis, som har en ledende stilling internasjonalt i hennes / hans / deres forskningsfelt, og som har bragt til lett banebrytende ny kunnskap relatert til natur og / eller kultur i Arktis.

I statuttene for Mohnprisen heter det som følger når det gjelder nominasjonsprosessen:

Til Mohn-prisen kan nomineres en enkeltperson eller et fagmiljø som har levert fremragende forskning, som har en ledende internasjonal posisjon, som har gjort seg bemerket på sitt område, og som har bragt til veie banebrytende ny kunnskap om Arktis. Prisen gis ikke post mortem, med unntak dersom prisvinneren dør etter at tildelingen har blitt annonsert, men før den har blitt overrakt.

Nominasjonsprosessen er åpen for alle som ønsker å foreslå kandidater, men selv-nominasjoner vil ikke bli akseptert.

https://uit.no/mohnprisen/nominasjon

John-Walsh-utdeling

John Walsh ble tildelt Mohnprisen 2022 under Arctic Frontiers i Tromsø, Norge 9. mai 2022.

Professor Walsh, mener Norge og Alaska har mye å vinne på et tett samarbeid, fordi de to landene har mange likheter.

mohnprisen2

Prisvinner for Mohnprisen vil bli annonsert 12. november 2021.

Utdeling av Mohnprisen vil foregå 9. mai 2022 under Arctic Frontiers i Tromsø, Norge.

Dorte-Dahl-Jensen

Mohnprisen 2020 tildeles Dorthe Dahl-Jensen for hennes viktige rolle innen klimaforskning
.

.

mohn1 345x200

Mohnprisen 2018
Dr Eddy Carmack
The Meaning of Ice

.

345x200 mohnprisen uit

Mohnprisen 2020
Utlysning januar 2019
.

.