Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse samarbeider om egen UiT-satsing

rsz 16868263377 2bfa562a28 h 1

Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse samarbeider om egen UiT-satsing

Trond Mohns langvarige engasjement for forskning ved UiT Norges arktiske universitet videreføres nå gjennom et samarbeid mellom søsterstiftelsene Trond Mohn stiftelse (TMS) og Tromsø forskningsstiftelse (TFS)

Stiftelsene som begge er opprettet av industribygger og filantrop Trond Mohn, har sammenfallende formål om å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak i henholdsvis Bergen og Tromsø. Stiftelsene har hatt et tett administrativt samarbeid gjennom flere år. Nå skal samarbeidet forsterkes gjennom en egen forskningssatsing overfor UiT Norges arktiske universitet.

Trond Mohn har forventninger til satsingen

Jeg er glad for at et samlet styre i Trond Mohn stiftelse har gått inn for denne nye satsingen og gleder meg til å se mange knallgode prosjekter, uttaler Trond Mohn. Sterke og gode samarbeid utgjør en solid grunnmur for at forskningssatsinger kan gi en tilleggsverdi ut over prosjektmidlene.

Forsterket samarbeid mellom Bergen og Tromsø

Stiftelsene i Tromsø og Bergen har lenge samarbeidet om utvikling av arbeidsprosesser for å sikre forskningskvalitet og har de samme to hovedpilarer; Tematiske satsinger og satsing på unge fremragende forskere gjennom Starting Grants.

TFS har nå disponert donasjonene på til sammen 400 MNOK fra Trond Mohn. God forvaltning av denne kapitalen har gitt over 500 MNOK til forskning i Tromsø. For å videreføre Mohns sterke forskningssatsing ved UiT Norges arktiske universitet, vil de to søsterstiftelsene framover forene krefter. Stiftelsen i Bergen har satt av midler til en UiT-satsing og Tromsø forskningsstiftelse vil fortsette arbeidet med å identifisere og utvikle støtteverdige forskningsprosjekter innenfor den rammen. De nye prosjektene kan enten være rene UiT-prosjekter eller UiT-ledede samarbeidsprosjekter med Bergen.

Forskningsmiljøene ved UiT vil nyte fruktene av dette samarbeidet, og rektor Dag Rune Olsen uttrykker begeistring for avtalen som nå inngås mellom stiftelsene;

Trond Mohns støtte til forskningsmiljøene, gjennom Tromsø forskningsstiftelse, har helt klart bidratt til å løfte landsdelen og denne tydelige videreføring av denne støtten gir uttrykk for tillit til oss ved UiT og en ekte kjærlighet til landsdelen.

Fornøyde styreledere

Støtten fra Tromsø forskningsstiftelse har vært en game-changer for flere forskningsfelt ved UiT, og har særlig bidratt til en rekke fremragende rekrutteringer. Det er rett og slett fantastisk at videreføring av forskningsstøtten til UiT nå er sikret, sier styreleder i Tromsø forskningsstiftelse Anne Husebekk, UiT.

Et langvarig og godt samarbeid mellom stiftelsene går nå over i en ny og spennende fase – dette ser jeg fram til å være med på, sier styreleder i Trond Mohn stiftelse, Asbjørn Strandbakken.

Feirer samarbeidet med å lyse ut nye Starting Grant i Tromsø

Etter et par års pause vil Tromsø forskningsstiftelse feire samarbeidet med ny utlysing av Starting grant programmet. Programmet har til nå rekruttert 14 svært gode kandidater, som nå markerer seg både lokalt ved UiT, men også internasjonalt, slik som nylig ERC Consolidator-mottaker Shona Wood. Hun mottok sitt Starting Grant fra Tromsø forskningsstiftelse i 2017, og er nå ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for arktisk og marin biologi.

Det er svært gode nyheter at TFS nå kan lyse ut nye Starting Grants – jeg fikk sjansen til å realisere mitt drømmeprosjekt gjennom programmet og det har gitt meg muligheten til å etablere en egen forskningsgruppe og vise hva jeg er god for.

Shona Wood, forsker ved Institutt for arktisk og marin biologi på UiT. (Foto: Christian Halvorsen)

Shona Wood, forsker ved Institutt for arktisk og marin biologi på UiT. (Foto: Christian Halvorsen)

Shona Wood, forsker ved Institutt for arktisk og marin biologi på UiT. (Foto: Christian Halvorsen)

Nye tematiske forskningssatsinger i Nord

Styreleder Anne Husebekk viser til flere pågående tematiske forskningsprogram i regi av Tromsø forskningsstiftelse – som skjer i nært samarbeid med Trond Mohn stiftelse. Hun nevner spesielt satsingene innen ren matematikk og PET-nukleærforskning. Matematikksatsingen har vitalisert aktivitet og samarbeid innen ren matematikk nasjonalt, men særlig ved UiT, der matematikerne kvitterte med sterk deltakelse i finale-feltet da Forskningsrådet nylig lyste etter Sentre for fremragende forskning. Trond Mohn privat har gitt identiske PET-scannere til forskningsmiljøene i Tromsø, Bergen og Trondheim og forskningssatsingen innen PET-nukleærmedisin bygger på disse «trillinglaboratoriene». Satsingen er tuftet på det tette samarbeidet mellom fagmiljøene, og bidrar til bedre pasientbehandling og det er store forventninger til fortsettelsen.

Tromsø forskningsstiftelse er strålende fornøyd med muligheten til å fasilitere nye tematiske forskningssatsinger, og fortsette arbeidet med å rekruttere fremdragende unge forskere til UiT via Starting Grant programmet. TFS vil fortsatt prioritere satsinger med positive effekter på samfunnet/landsdelen og som har høy kvalitet (fagfellevurdert). Stiftelsen ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre en tydelig forskjell. Arbeidet starter umiddelbart.

Lansering av samarbeidet og satsingen

Sammen med styrelederne for begge forskningsstiftelsene vil Trond Mohn delta på et lanserings arrangement på Mathallen i Tromsø, den 16. juni 2023 kl. 18.00.

Foto: Melanie Burford. Illustrasjon Jordal og co

Foto: Melanie Burford. Illustrasjon Jordal og co

Ingressfoto: Anne Husebekk og Trond Mohn, foto: Lars Aake Andersen