Utlysninger

Generelt om utlysningene

Tromsø forskningsstiftelse signerte i 2023 en samarbeidsavtale med sin søsterstiftelse i Bergen – Trond Mohn stiftelse – om å gjennomføre en egen UiT-satsing for å støtte forskningsprosjekter av høy kvalitet ved UiT. Trond Mohn stiftelse setter av årlige økonomiske rammer for UiT-satsingen og Tromsø forskningsstiftelse vil identifisere og utvikle støtteverdige forskningsprosjekter innenfor denne rammen.

  • TFS Starting Grant lyses ut annet hvert år. Første tildeling 2024.
  • Tematiske satsinger lyses ut hvert annet år. Første tildeling 2023.

.
Aktive utlysninger vises under:

Bastian Fromm, Trond Mohn og Sybil Obuobi. Foto: Jørn Berger Nyvoll

TFS Starting Grant Call 2024

Den 6. utlysningen av TFS Starting Grant hadde søknadsfrist 1. desember 2023.
.
Neste utlysning vil komme i 2026.

.

Les mer

Tematiske satsinger med tildeling i 2025

Fakultetene/enhetene på UiT inviteres til å sende inn skisser på tematiske satsinger til TFS.

Frist for innsending av skisse er 15. april 2024 

.

Les mer
rsz web  is frabfs filmen 12 1 e1521038719399