FFRC

Ina-Birkelund 535x200
Ina Birkelund Foto Gry-Berntzen

Female Football Research Centre (FFRC) – performance and health towards international top level

Ansvarlig: Svein-Arne Pettersen
Bevilgning: 21 MNOK
Varighet på prosjekt: 2019 – 2024

HJEMMESIDE
Video om FFRC

Fotball er Norges største idrett for kvinner, med over hundre tusen aktive utøvere. Likevel finnes det nesten ikke forskning på hva som påvirker prestasjonsevnen og den generelle helsen til kvinnelige fotballspillere på høyt nivå. Det er også rettet relativt lite forskningsfokus på kvinners muligheter for karriere i fotballorganisasjoner. Dette vil vi ved Female Football Research Centre (FFRC) ved UiT Norges arktiske universitet, gjøre noe med!

FFRC skal forske på kvinnelige fotballspillere i og utenfor Norge for å få en mer helhetlig og forskningsbasert forståelse av hvilke krav og utfordringer kvinnelige fotballspillere møter. Målet er å kunne lage kunnskapsbaserte utviklings- og treningsplaner som optimaliserer prestasjonsevne, og samtidig tar vare på den fysiske og psykiske helsen til kvinnelige fotballspillere på høyt nivå. Vi skal utvikle neste generasjon teknologi for innsamling og algoritmisk analyse av 24/7 utøverdata. FFRC skal også forske på fotballorganisasjoner og de kulturelle og organisatoriske parameter som kan påvirke kvinners muligheter for karriere innen fotballorganisasjoner som trener, leder og andre ledende roller.

Forskningen er delt i tre. En forskningsgruppe skal se på fotballfysiologi, psykologi og medisin for å få innsikt i hvordan disse faktorene påvirker prestasjonsevnen hos kvinnelige fotballspillere. En annen gruppe skal undersøke om bruk av kunstig intelligens identifisere hvilke parameter som mulig kan forbedre spillernes prestasjoner, mens den tredje gruppen skal forske på klubborganisasjon sett i et kjønnsperspektiv: Hvordan er kvinners muligheter for posisjoner, roller og karriere i fotballorganisasjoner?