Matematikk

1100x400 matte

Matematikk

Matematikkprogrammet er det første nasjonale programmet til Trond Mohn Stiftelse og inngår som en tematisk satsing. Programmet er et samarbeid med Tromsø forskningsstiftelse. Innsatsen er avgrenset til ren matematikk, og skal følge opp Norges forskningsråds evaluering av matematikkfagene i Norge. Programmet ble lyst ut med søknadsfrist 30. april 2017. Prosjektene finansieres over 4 år + eventuelt 2 år.

DSC 0442-Foto-Nikita-Kruglikov-red-50

Joint programme: Pure Mathematics in
Norway
NN, NT-fak, IMS, UiT
Periode: 2018-2022 (+ evt 2 år)
3,0 MNOK

Les mer
345x200 Starting Grant Cordian Reiner

Symmetry in quantitative and algorithmic real algebraic geometry
Cordian Riener, NT-fak, IMS
Periode: 2018-2022 (+ evt 2 år)
6,2 MNOK

Les mer