Cordian Riener

535x400 Starting Grant Cordian Reiner
Foto: TFS /Lars Åke Andersen

Cordian Riener

Symmetry in quantitative and algorithmic real algebraic geometry

VERTSINSTITUTT: Institutt for matematikk og statistikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)
PERIODE: del 1 2018-2022
Del 2 2022-2024
BEVILGNING: 6,2 MNOK + 4,0 MNOK
HJEMMESIDE SYMRAG
HJEMMESIDE LIE-STØRMER
Facebook 
TWITTER Riener
TWITTER Lie-Størmer
Video om Riener’s prosjekt 

Cordian Riener studerte matematikk, matematisk økonomi og filosofi i Ulm, Bordeaux og Frankfurt, og før han kom til UiT, arbeidet han ved Universitetet i Konstanz og Aalto-universitetet i Helsingfors.
Hans forskningsprosjekt «Symmetri i kvantitativ og algoritmisk reell algebraisk geometri» tar for seg geometriske objekter definert av polynomiske ulikheter som oppstår for eksempel i praktiske anvendelser som optimalisering, eller bevegelsesplanlegging, for roboter. Gitt en mengde av ulikheter, kan man spørre hvor komplisert eller enkel den resulterende geometriske gjenstanden vil se ut. Slike spørsmål er kjent for å være svært vanskelige generelt, og prosjektet tar sikte på å forstå effektene av symmetri. Sagt på en mer presis måte: Hvis mengdene ulikheter vi ser på er invariante under visse naturlige transformasjoner, hvilken effekt har dette på kompleksiteten til kvalitative og kvantitative spørsmål vedrørende formen til slike gjenstander? Videre: Hvordan nyttiggjør en seg best bruk av slike ekstra matematiske (symmetri)strukturer til å designe mer effektive algoritmer for å svare på disse spørsmålene?