CANS

bilde 535x400

CANS

Tenure track positions in Human Microbiota, Marine Microbiota, and Systems Biology
within the Centre for New Antibacterial Strategies


Ansvarlig: Arnfinn Sundsfjord
Bevilgning: 18 MNOK
Varighet på prosjekt: 2019 – 2025

HJEMMESIDE
TWITTER
Video om CANS

Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) er et nytt interdisiplinært senter ved UiT Norges
arktiske universitet for forskning, utdanning, innovasjon og formidling innen antibiotikaresistens
(AMR). CANS inkluderer 16 forskningsgrupperinger fordelt på tre fakultet. Forskningstema inkluderer
marin bioprospektering – identifisering og karakterisering av nye antibakterielle aktiviteter, design og
syntese av nye antibiotika og resistens-hemmere, evolusjon og molekylær epidemiologi forbundet
med AMR, vert-mikrobe-medisin interaksjoner og forskning knyttet til ansvarlig antibiotikabruk.
Senterets mål er å styrke pågående aktiviteter, men også å støtte grunnforskning som leder til nye
konsepter for å forhindre antibiotikaresistens og for å forbedre behandlingsstrategier. CANS visjon er
å bidra til å skape en fremtid hvor antibiotikaresistens kan kontrolleres. Hovedmålet er å frembringe
kunnskap for nye bærekraftige strategier i forebygging og behandling av bakterielle infeksjoner som
minimerer utvikling av antibiotikaresistens og opprettholder mikrobiom integritet.

Media coverage:

• Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen?, 18.11.2019, Verdensteateret, Tromsø
• Kampen mot sykehusets skrekk: Klebsiella pneumoniae, 06.12.2019, NRK radio P2, Ekko
• Hvem vinner menneskene eller bakteriene, 06.12.2019, NRK radio P2,
• Forskere i nord samles til krig mot antibiotikaresistens, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 1/2020