Uncategorized @no

Juha Vierinen. Foto: David Jensen, UiT

Gratulerer Juha Vierinen!

TFS Starting Grant vinner 2016, Juha Vierinen, mottok på tampen av 2017 en tildeling fra ESA European Space Agency på 1 MNOK. Støtten fra ESA vil forsterke den delen av Vierinens TFS-prosjekt som handler om forsøpling i verdensrommet. Tromsø forskningsstiftelse vil gratulere og ønske lykke

Foto: David Jensen/UiT

Vinnerne av årets TFS Starting Grants

Vi vil gratulere vinnerne av årets utlysning av TFS Staring Grant: Andreia Plaza-Faverola, Þóra Pétursdóttir og Jason Rothman! Resultatet fra den tredje runden av Tromsø forskningsstiftelses program TFS Starting Grant ble annonseret på stiftelsens årsmarkering 15. November. Programmet har nå rekruttert 9 unge fremragnede forskere fra

345x200

UiT samler kreftene mot vår tids helsetrussel: AMS

Tromsø forskningsstiftelse tildelte i møte 16. november 18 MNOK til CANS (Centre for New Antibacterial Strategies), UiTs nye satsing mot antibiotikaresistens (AMR) - en av verdens største helsetrusler. UiT og senterets samarbeidspartnere bidrar med betydelige egenandeler. CANS med sine samarbeidspartnere er et av de aller fremste

rsmarkering

Invitasjon til TFS årsmarkering

TFS inviterer alle interesserte til årsmarkering med kunngjøring og feiring av nye tildelinger. TFS og UiT har i flere år samarbeidet om kompetansebygging, investering i infrastruktur og ulike tematiske satsinger. TFS ble opprettet av Trond Mohn 28. mars 2007. Stiftelsen fikk i 2015 en ny gave

web-str-Cordian

TFS og BFS Matematikkprogram er nå i full gang

TFS og BFS sitt matematikkprogram består av to hovedelementer; rekruttering av 4 fremragende unge forskere til hhv Norges arktise universitet- UiT, UiB, NTNU og UiO, samt et nasjonalt felles program: "Pure Mathematics in Norway". Alle de fire nyrekrutterte matematikerne er nå på plass på hvert sitt

Foto: David Jensen

Aurora Outstanding – Kick off

Programmet for unge forskningsledere ved Norges arktiske universitet - UiT, Auora Outstanding hadde en vellykket oppstartsmarkering 4. september. Programmet er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse og UiT, og er et tilbud til 15 utvalgte unge forskningsgruppeledere. Programmet skal bidra til at disse får de beste

Nyhetsbrev

TFS Nyhetsbrev nr 2, 2018 er publisert

Tromsø forskningsstiftelse har nylig publisert sitt 2. nyhetsbrev for 2018. Du kan lese nyhetsbrevet her . Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevene etterhvert som de publiseres, vennligst registrer deg på denne adressen.

Foto: Kirsten Krause

TFS-toppforsker publiserer i Nature

UiT-professor Kirsten Krause, som leder et av TFS tre toppforskprosjekter fikk nylig antatt sine resultater til pubilsering i prestisjetunge Nature Communications. Kirsten Krause og hennes kollegaer publiserer i dette arbeidet den aller første sekvenseringen av genomet til en parasittplante; planten Cuscuta campestris. Resultatene viser at

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Fyller PET-senteret med kunnskap

- dette skriver Universitetssykehuset i Nord-Norges (UNN) avis, Pingvinavisa, når de skriver om søknadene som ble levert til Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse 1. juni, samme dag som PET-senteret og den nye A-fløyen ved UNN ble offisielt åpnet. Les hele artikkelen her. Søknadene skal nå gjennom en