TFS Toppforsker publiserer igjen i Nature Communication

Kirsten-Krause-foto-ole-m-rapp

TFS Toppforsker publiserer igjen i Nature Communication

Den andre artikkelen i Nature Communications handler også om snylteplantenes gåtefulle verden, denne gangen med tomatplanten i hovedrollen:

Et utenlandsopphold i Tyskland av TFS-Toppforsk prosjektleder og UiT professor Kirsten Krause i 2018 har resultert i en publikasjon i det renommerte tidsskriftet Nature Communications. Dette er andre gang etter 2018 at Krause og medarbeidere har fått publisert resultater relatert til sitt TFS prosjektet i Nature Communications. Snylteplanteslekten Cuscuta, som gruppen forsker på, infiserer de fleste landplantearter og påfører landbruket årlig store skader. Tomatplanter er i stand til å avsløre Cuscuta som det den er: en snylter som er bare ute etter et gratis måltid.

En Cuscuta-infisert vertsplante blir inspisert på Klimalaboratoriet. Foto: Ole Magnus Rapp

En Cuscuta-infisert vertsplante blir inspisert av professor Kirsten Krause på Klimalaboratoriet. Foto: Ole Magnus Rapp

Artikkelen, som resulterte av samarbeidet med den tyske gruppen, viser at tomatplantene trenger ikke mer enn en brøkkdel av et protein (et såkalt peptid) fra snylternes cellevegger for å oppdage et infeksjonsforsøk og innlede sin forsvarstaktikk. Hvorfor nettopp tomatplanter har utviklet en reseptor for dette Cuscuta-peptidet er ikke ennå kjent.

Du kan lese artikkelen her.