Gratulerer med 10 MNOK fra FriPro, Kirsten Krause!

345x200 Toppforsk Kirsten Krause

Gratulerer med 10 MNOK fra FriPro, Kirsten Krause!

UiT-professor Kirsten Krause, som leder et av TFS tre toppforskprosjekter fikk nylig tilslag fra et av NFRs mest attraktive program, FRIBIO2 – FRIPRO Forskerprosjekt, biologi.  Prosjektet, som tar utgangspunkt i en parasittplante CUSCUTA, startet 1.7.2020 og skal vare i 4 år.

Planter har sin egen måte å «se» på, selv om de ikke har øyne. De bruker fotoreseptorer som er følsom for spesielle bølgelengder av lys. Plantene bruker dette til å finne gunstigst mulig plassering i forhold til sol/skygge. Parasittplanter som Cuscuta bruker denne egenskapen til å finne sine vertsplanter/bytter som de knytter seg til ved å rotere rundt.

Prosjektets hypotese er å teste om epigenetisk regulering av genuttrykk er involvert i de lys-styrte prosessene som aktiverer den roterende veksten av snylteplanten rundt vertsplanten og som kulminerer i et parasittisk angrep av Cuscuta.

Les mer på prosjektets nettsider i NFRs prosjektdatabase

Fotograf ingressbilde: Lars Åke Andersen