Toppforsk

Toppforsk

UiT Norges arktiske universitet vil skape flere verdensledende forskningsmiljøer i Tromsø. Tromsø forskningsstiftelse støtter dette arbeidet, og valgte i 2016, som et engangstilfelle, å støtte 3 av UiTs FRIPRO-Toppforsk søknader til Norges forskningsråd som fikk svært god evaluering, men som ikke oppnådde finansiering.
345x200 Toppforsk Fred Godtliebsen

Fred Godtliebsen
IMS, NT-fak
A smart controller for type 1 diabetes using reinforcement learning and scale-space representation
Periode: 2016-2020

Les mer
345x200 Toppforsk Kirsten Krause

Kirsten Krause
AMB, BFE-fak
Discovering the causes and consequences of the enigmatic cytoplasmic continuity between parasitic dodder and its hosts
Periode: 2016-2020

Les mer
345x200 Toppforsk David Hazlerigg

David Hazlerigg
AMB, BFE-fak
Evolution of vertebrate seasonal clockwork
Periode: 2016-2020

.

Les mer
anne husebekk