Kirsten Krause

535x400 Toppforsk Kirsten Krause
Foto: TFS (Lars Åke Andersen)

Kirsten Krause

Discovering the causes and consequences of the enigmatic cytoplasmic continuity between parasitic dodder and its hosts

VERTSINSTITUTT: Arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
PERIODE: 2016-2020
BEVILGNING: 9,5 MNOK
HJEMMESIDE
Prosjektets nettside: TFS-Enigma 
Video om Krause’s prosjekt 

Dr. Kirsten Krause er professor for Plantemolekylærbiology og leder av forskningsgruppen ”Mikroorganismer og Planter” på Institutt for Arktisk og Marin Biologi, UiT. Hennes ønske å forstå hvordan planter tilpasser seg forskjellige omgivelser og utfordringer, og hennes tidligere arbeid på cellulære nettverker har inspirert henne til å utforske holoparasittiske planter som lever av de næringsstoffer andre planter produserer. De molekylære mekanismer som parasittene bruker å tilpasse seg verten og kamuflere seg selv slik at infeksjonen ikke oppdages av vertsplanten blir belyst i TFS-Toppforsk prosjektet “Enigma”.

Cuscuta-species-infecting-clover
Cuscuta species infecting clover
Laser-microdissection-of-infection-sites
Laser microdissection of infectionsites
Callose-deposition-at-plasmodesmata-in-Cuscuta
Callose deposition at plasmodesmata in Cuscuta