Uncategorized @no

TFS årsrapport for 2018 er nå publisert

Tromsø forskningsstiftelse, har i 2018 tildelt drøyt 46 MNOK til forskningsprosjekter i Tromsø/landsdelen.  En samlet beskrivelse av hele virksomheten for 2018 er beskrevet i stiftelsens årsmelding som nå er klar. Stikkord fra årsmeldingen: Samlede gaver fra Trond Mohn: 400 MNOK Utbetalt til nå: 172 MNOK Tildelt...

0

Aurora Outstanding – samling i Lyngen

Tromsø forskningsstiftelse og UiT - Norges Arktiske Universitet samarbeider om et forum for fremragende unge forskere; Aurora Outstanding. Forskerene er rekruttert via tildeling fra TFS Starting Grant programmet, ERC Starting Grant eller tilsvarende. 20.-21. mai gjennomførte programmet den 4. samlingen, og denne gangen var samlingen lagt utenbys,...

0

Mohnprisen 2020 – invitasjon til å nominere kandidater

UiT - Norges arktiske universitet, Academia Borealis - Det norske videnskabsakademi og Tromsø forskningsstiftelse inviterer til nominasjoner til The international Mohn Prize for Outstanding Research Related to the Arctic (The Mohn Prize). Prisen er på 2 MNOK og deles ut hvert annet år. I statuttene for...

0

Banebrytende forskningssamarbeid skal gi bedre kreftbehandling

 Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse, som begge er basert på donasjoner fra Trond Mohn, har til sammen tildelt 80 millioner kroner til et nytt nasjonalt forskningssamarbeid som skal gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene. "Kystsamarbeidet" omfatter...

0

Gratulerer Alexander Tøsdal Tveit!

Alexander T. Tveit, som mottok TFS Starting Grant i 2017 er en av forskerne bak en studie som nylig ble publisert i  det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Forskerne har funnet en bakterie som lever...

0

Gratulerer Eva-Stina Edholm!

Eva Stina-Edholm, som mottok TFS Starting Grant i 2017, var en av 10 søkere som fikk tildeling fra NFR sitt HAVBRUK-program. Programmet mottok 42 søknader. Tromsø forskningsstiftelse gratulerer med tildelingen. Eva-Stina Edholm er også en av en av mange talentfulle deltakere i UiT og TFS...

0

Gratulerer Cordian Riener!

TFS og BFS Matematikk Starting Grant vinner Cordian Riener fikk nylig tildeling til støtte for et Europeisk nettverk gjennom Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN). Konsortiet vil studere utviklingen av nye metoder innen algebra og geometri kombinert med teknikker fra computer-algebra på globale ikke-lineære optimaliseringsproblem. Applikasjoner/bruksområder...

0

Gratulerer Kathrin Helen Hopmann!

TFS Stating Grant vinner 2016, Kathrin H. Hopmann fikk på tampen av 2017 tilslag på støtte til et stort NordForsk finansiert prosjekt/Consortium; Nordic Consortium for CO2 convension.  Konsortiet er et nettverk for Nordiske forskere som arbeider med kjemisk CO2 omdanning i de Nordiske landene. I desember 2017...

0

Gratulerer Andreia Plaza-Faverola!

TFS Starting Grant vinner 2018, Andreia Plaza-Faverola fikk nylig tildeling fra Norges forskningsråd i kategorien "unge forskningstalenter". Tromsø forskningsstiftelse vil gratulere og ønske lykke til! UiTs andre tildeling i samme kategori gikk til Krishna Agarwal. Agarwal er, sammen med Plaza-Faverola, en av mange talentfulle deltakere i...

0

Gratulerer Juha Vierinen!

TFS Starting Grant vinner 2016, Juha Vierinen, mottok på tampen av 2017 en tildeling fra ESA European Space Agency på 1 MNOK. Støtten fra ESA vil forsterke den delen av Vierinens TFS-prosjekt som handler om forsøpling i verdensrommet. Tromsø forskningsstiftelse vil gratulere og ønske lykke...

0