Invitasjon til seminar #4 Covid-19

Jente-med-munnbind

Invitasjon til seminar #4 Covid-19

Invitasjon til digitalt seminar mandag 18. januar, kl 9:00-12:00.

Du kan registrere din deltakelse via HER.

Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene fra NFRs covid-19 hasteutlysning til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022.

Seminar #4: Pandemic Management: Adaption and Resilience in Response to an Outbreak

Mandag 18 januar kl 9:00-12:00
Egil Matsen, leder av den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen, deltar på seminaret i dialog med forskerne og publikum.

Presentasjoner (8 minutt per prosjekt):

Sesjon 1: Moderator Ole Johan Borge, avdelingsdirektør i Forskningsrådet

Sesjon 2: Moderator Marianne Minge, avdelingsleder i Kreftforeningen

Sesjon 3: Moderator Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse

Adaptation and resilience to a pandemic outbreak – Dialog mellom koronakommisjonens leder, Egil Matsen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet Ole Johan Borge, generalsekretær i kreftforeningen Ingrid S. Ross og daglig leder i Trond Mohn stiftelse Sveinung Hole.

Meet the speaker – tre digitale rom der prosjektlederne fra hver sesjon er tilgjengelig for en prat.