Ren matematikk i Norge – satsingen viser resultater og videreføres

ren-matematikk-nyhetssak-april-22

Ren matematikk i Norge – satsingen viser resultater og videreføres

Evalueringen av satsingen viser at fagmiljøene er styrket – og nå begynner resultatene av satsningen å tikke inn. Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse vil være med i to nye år og videre støtte på til sammen 20 MNOK er innvilget. Universitetene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo er likeverdige partnere i prosjektet og bidrar med tilsvarende støtte.

– Vi ser et sterkt nasjonalt samarbeid, rekruttering av dyktige unge matematikere, seriøst arbeid med kjønnsbalansen og vitalisering av miljøet, uttaler daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder i Tromsø forskningsstiftelse, Sveinung Hole, vi er glade for å kunne bidra til en styrking av grunnforskningen i Norge.

I tillegg viser evalueringen av de pågående prosjektene at satsingen har bidratt til økt mobilitet, synlighet og samarbeid innen feltet, flere nasjonale avanserte kurs for master og phd-studenter – sentrale elementer som ble løftet fram da Forskningsrådet sist evaluerte forskningen innen ren matematikk i Norge.

Det nasjonale samarbeidsprosjektet, som ledes av professorene Sigmund Selberg, UiB, og Boris Kruglikov, UiT, får god attest fra evalueringspanelet: “The project progression vis-à-vis the original research and project plan is very good, almost impressive. (..) It is no hesitation that the puremath project has strengthened pure mathematics in Norway in an essential way”. Kortversjonen av aktiviteten etter de første 3 årene er 21 avholdte vitenskapelige møter, 25 gjesteprofessor-opphold (1/3 kvinner), 6 gjennomførte forskerskoler/masterklasser og 41 reise-tildelinger. I forbindelse med forlengelsen av satsingen, vil professor Gunnar Fløystad ta over som prosjektleder ved UiB, mens Kruglikov fortsetter som prosjektleder ved UiT.

Samarbeid og satsing innen ren matematikk i Norge vises også igjen på den nasjonale forskningsarenaen: Søknaden om å etablere et Senter for fremragende forskning (SFF); Lie-Størmersenteret, med Cordian Riener fra UiT og Hans Munthe-Kaas ved Universitetet i Bergen som samarbeidende søkere, har gått videre til runde to. 36 søkermiljø vil her konkurrere om 11 sentertildelinger, og resultatet vil foreligge like over sommeren.

Ved UiT-Norges Arktiske universitet har matematikkmiljøet med Boris Kruglikov og Cordian Riener i spissen oppnådd statusen «Aurora senter» (Mascot),  som er UiTs stimuleringsordning for sterke fagmiljø med ambisjoner om å bli et SFF.

Samarbeidsprosjektet vil arrangere sitt andre nasjonale matematikermøte i Tromsø i September 2022. På møtet lanseres det første Elizabeth Stephansen-foredraget, som bærer navnet til den første norske kvinnen som tok doktorgrad i matematikk. I tillegg vil det nasjonale møtet være vert for Viggo Brun prisen – som tildeles til en fremragende ung matematiker i Norge (deles ut av Norsk Matematisk forening).
Den norske matematikeren, professor emerita Ragni Piene, er inkludert i prosjektet Women of Mathematics, støttet av det nasjonale samarbeidsprosjektet.

Rekrutteringsprosjektene

Cordian Riener ble rekruttert til UiT- Norges arktiske universitet – han er nå professor og prodekan ved UiT. Fra evalueringene kan vi lese at «The project progression has not only been true to the project plan, I would say that it has exceeded the already high set expectations»

Kris Shaw ble rekruttert til Universitetet i Oslo, og er nå tilsatt som førsteamanuensis. Om Kris Shaw sier evalueringskomiteen: The body of work as a whole puts Shaw at the forefront as an international expert on topology and geometry of real, tropical, and complex varieties. (..) Shaw more than clears the bar set for international visibility and collaboration.»

Senter for grunnforskning (CAS) har valgt Kris Shaw som Young CAS-fellow i perioden 2021-23, og de utvalgte får gjennom det programmet ytterligere muligheter til nettverksbygging og prosjektutvikling.

Didier Pilod ble rekruttert til Universitetet i Bergen, han er nå tilsatt som førsteamanuensis. Fra evalueringsrapporten kan vi lese: “Overall the scientific results have been excellent. (..) The list of published papers resulting from the project is very impressive (..) all published in international, top level journals”.Satsingen omfatter også rekrutteringen av Drew Heard, som nå er førsteamanuensis ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet. Han ble rekruttert bare et år før evalueringen, slik at det var for tidlig å evaluere hans prosjekt.

Viktig for landsdelen

Rektor ved UiT – Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, er godt fornøyd med programmet og videreføringen av dette.

– Dette nasjonale programmet kan utvikle seg til et fyrtårn innen ren matematikk. Det er både gledelig og ikke minst, svært viktig for landsdelen. Søknaden om en felles SFF mellom UiT og UiB vitner om et allerede aktivt og fruktbart samarbeid med stort potensiale for matematikkmiljøet i Tromsø.

Styrker grunnforskningen

– For et breddeuniversitet som UiB, er det viktig å ha gode forskningsmiljø innen disipliner som ren matematikk, uttaler rektor ved UiB, Margareth Hagen, stiftelsenes matematikksatsing tar felles nasjonale utfordringer på alvor og bidrar til et løft innen et fagfelt som Norge har lange og stolte tradisjoner.

 

Ingressfoto: Nikita Kruglikov