Matematikkprogrammets første professor

Matematikkprogrammets første professor

Cordian Riener ble rekruttert til UiT i 2018 vha midler fra det nasjonale matematikkprogrammet til Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og Trond Mohn stiftelse (TMS). Og våren 2020 fikk Cordian opprykk til professor. Gratulerer!

Cordian ble født i den sørlige delen av Tyskland, nær grensen til Sveits og Østerrike. Han studerte økonomisk matematikk i Ulm, matematikk i Bordeaux og filosofi i Frankfurt, hvor han også avsluttet sin doktorgrad i matematikk. Etter doktorgraden jobbet han ved Aalto universitetet i Helsinki, i Field Instituttet i Toronto og ved Universitetet i Konstanz i Tyskland før han begynte i stillingen ved UiT i 2018.

nordlys

Nordlys over Tromsø by. Foto: Cordian Riener

– Jeg er helt forelsket i Tromsø, sier Cordian begeistret. Det er tydelig at han har funnet seg godt til rette i nord og han snakker allerede norsk. – Tromsø er en by med nesten alt du trenger: vakker natur, fjell, hav, nordlys om vinteren, midnattssol om sommeren. Cordian er imponert over de mange kulturelle aktivitetene i byen, spesielt Tromsø Internasjonale Filmfestival som skapes med mye frivillighetsarbeid, men han venter fortsatt på at toget skal komme hit.

natur

Fjell og hav. Foto: Cordian Riener

Tverrfaglighet er kjernen i et godt universitet

–  UiT er et spennende sted å jobbe, det er bokstavelig et arktisk universitet langt nord for polarsirkelen. Her skjer det grunnleggende forskning på mange felt, og det er et stort internasjonalt miljø.

Tverrfaglig samarbeid er noe den ferske professoren brenner for. Cordian har allerede har et godt tverrfaglig nettverk ved UiT, og mange ideer og planer. Blant annet har han startet et nytt forskningsinitiativ kalt LAUMA (Learning and understanding Mathematics) sammen med kolleger fra psykologi, og han samarbeider med kollegaer fra filosofi og religionsstudier for å få i stand et tverrfaglig kurs om «sannhet». I tillegg har Cordian lansert en ide om en tverrfaglig seminarserie ved UiT. Han framhever også at Institutt for matematikk og statistikk har gode tradisjoner for samarbeid på tvers av faggruppene.

Ragni-Piene-plakat-i-Serbia

Ragni Piene på Sava-promenaden i Beograd (Foto: Dusanka Perisic)

Cordian er begeistret for at UiT har en aktiv profil mot allmenheten. Både Vitensenteret og Skolelaben bidrar til å gjøre vitenskap tilgjengelig for allmenheten og spesielt for skolebarn. Han har også bidratt til utstillingen «Women in Mathematics», der han var initiativtaker til at norske Ragni Piene nå er en del av utstillingen. Utstillingen viser kvinnelig matematikere fra hele Europa, og ønsker å bidra til å endre det image som offentligheten har av matematikk.

Skjønnheten i ren matematikk

Hans forskningsområde er (reell)-algebraisk geometri. Algebra handler om løsninger av ligningssystemer, mens geometri handler om å måle verden rundt oss og forstå den. I hverdagen er vi godt kjent med to- og tredimensjonale geometriske gjenstander som også spiller en naturlig rolle i arkitektur og maleri. Imidlertid prøver matematikk å abstrahere og generalisere disse konkrete aspektene. Du kan også bruke matematiske formler for å beskrive geometriske objekter i 4, 5, 100 eller 1000 dimensjoner. I arbeidsgruppen til Cordian prøver de å utvikle algoritmiske tilnærminger for å undersøke slike ligningssystemer med datamaskiner. Hans forskningsprosjekt (se også hans hjemmeside) er spesielt opptatt av hvordan man kan forenkle disse algoritmene hvis man kjenner til visse symmetrier av ligningene.

Ren matematikk er en av de grunnleggende vitenskapelige prestasjonene for menneskeheten – på tvers av alle kulturer – som all vår moderne teknologi og sivilisasjon er basert på. Spesielt i løpet av de siste 200 årene har det skjedd enorme fremskritt innen mange matematikkfelt, som igjen har påvirket vitenskapen og vår forståelse av verden rundt oss. Algebra og geometri har en lang og betydelig tradisjon i Norge, med kjente norske matematikere som Niels Abel og Sophus Lie. Også i vår tid med «digitalisering» og «big data» er begreper og konsepter fra ren matematikk en grunnleggende drivkraft for framskritt. På tross av at Norge har internasjonale matematikk-helter, ser man at fascinasjonen for matematikk blant skolebarn er liten. Cordian er engasjert i å øke entusiasmen for matematikk i skolen, og sammen med Vitensenteret skal de presentere matematikk-faget for skolebarn noen helger i høst. – Jeg håper at jeg kan formidle noe av entusiasmen min for ren matematikk til skolebarn.

Cordian er en engasjert matematiker, som ønsker å vise skjønnheten av ren matematikk til menneskene rundt seg. Han trekker frem at særlig i et land som Norge, som vil gjennomgå noen grunnleggende endringer de neste 20-30 årene på grunn av slutten av petroleumsalderen, er kunnskap det nye råstoffet for velstand, og matematikk er nøkkelen til dette. – Algebraisk geometri er viktig fordi den er veldig universell og kan hjelpe oss til å forstå verden rundt oss bedre og oppdage nye ting.

kaffe-vert

Cordian nyter en kopp kaffe. Foto: privat

På spørsmål om hva det vil bety for Cordian at han nå er professor sier han: – For det første er det selvfølgelig en fin følelse å ha nådd et mål – som når du har nådd en fjelltopp, og du kan nyte utsikten over stien bak deg. Imidlertid er det i hverdagen bare små endringer – bortsett fra en ny navnelapp på kontoret og en enorm gratulasjonskake fra instituttet. På lengre sikt kan det bidra til å øke synligheten til vår algebra-forskningsgruppe. Men akkurat som med turer i fjellet, er hvert mål som nås alltid begynnelsen på et annet eventyr, og jeg må se hva effektene blir.

Når Cordian ikke arbeider med matematikk, liker han å utforske byen og omgivelsene, gjerne med kameraet. Han setter også stor pris på en god kopp kaffe – noe han heldigvis finner på campus. Brød må han imidlertid bake selv, han har ikke funnet sine brød-favoritter i Tromsø ennå.