2021 blir et pauseår for TFS STG-programmet

TFS FARGE NOR VER

2021 blir et pauseår for TFS STG-programmet

Stiftelsen har hatt 5 utlysninger i TFS Starting Grant (STG) programmet i perioden fra 2016 og frem til 2020. Det har resultert i 11 TFS STG prosjekter med samlet bevilgning av 127 MNOK. I tillegg kommer årets tildeling av inntil 3 nye TFS STG som vil bli offentliggjort på stiftelsen sin årsmarkering 19. november.

Stiftelsen vil med dette orientere om at det vil bli en pause i utlysning fra TFS STG programmet i 2021. Stiftelsen vil i 2021 prioritere å følge opp de pågående prosjekter, både TFS STG prosjektene, samt de andre tematiske satsingene (se oversikt på vår hjemmeside – Hva vi støtter).

Stiftelsen har til sammen fått gaver på 400 mill. kroner. TFS og UiT har i samarbeid funnet satsinger og prosjekt for å bygge kompetanse, infrastruktur og styrke ulike faglige tema ved UiT.

TFS FARGE NOR VER