AVLYST – TFS årsmarkering 2020

AVLYST-arsmarkering-2020

AVLYST – TFS årsmarkering 2020

Stiftelsen forholder seg til nasjonale- og lokale helsemyndigheters gjeldende retningslinjer til enhver tid.

Med bakgrunn i gjeldene smittevernsregler har stiftelsen besluttet å avlyse TFS årsmarkering 2020 som var planlagt torsdag 19. november.

Vi kan bare beklage dette, men vi har forhåpning om at det vil være mulig å gjennomføre årsmarkeringen på et senere tidspunkt – når smittenivå er lavere og det er mindre restriksjoner i forhold til å treffes.