Author: Oddveig Åsheim

345x260-web str eva stina

Gratulerer Eva-Stina Edholm!

Eva Stina-Edholm, som mottok TFS Starting Grant i 2017, var en av 10 søkere som fikk tildeling fra NFR sitt HAVBRUK-program. Programmet mottok 42 søknader. Tromsø forskningsstiftelse gratulerer med tildelingen. Eva-Stina Edholm er også en av en av mange talentfulle deltakere i UiT og TFS

web-str-Cordian

Gratulerer Cordian Riener!

TFS og BFS Matematikk Starting Grant vinner Cordian Riener fikk nylig tildeling til støtte for et Europeisk nettverk gjennom Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN). Konsortiet vil studere utviklingen av nye metoder innen algebra og geometri kombinert med teknikker fra computer-algebra på globale ikke-lineære optimaliseringsproblem. Applikasjoner/bruksområder

Foto: David Jensen

Gratulerer Kathrin Helen Hopmann!

TFS Stating Grant vinner 2016, Kathrin H. Hopmann fikk på tampen av 2017 tilslag på støtte til et stort NordForsk finansiert prosjekt/Consortium; Nordic Consortium for CO2 convension.  Konsortiet er et nettverk for Nordiske forskere som arbeider med kjemisk CO2 omdanning i de Nordiske landene. I desember 2017

Andreia Plaza-Faverola Foto: David Jensen/UiT

Gratulerer Andreia Plaza-Faverola!

TFS Starting Grant vinner 2018, Andreia Plaza-Faverola fikk nylig tildeling fra Norges forskningsråd i kategorien "unge forskningstalenter". Tromsø forskningsstiftelse vil gratulere og ønske lykke til! UiTs andre tildeling i samme kategori gikk til Krishna Agarwal. Agarwal er, sammen med Plaza-Faverola, en av mange talentfulle deltakere i

Juha Vierinen. Foto: David Jensen, UiT

Gratulerer Juha Vierinen!

TFS Starting Grant vinner 2016, Juha Vierinen, mottok på tampen av 2017 en tildeling fra ESA European Space Agency på 1 MNOK. Støtten fra ESA vil forsterke den delen av Vierinens TFS-prosjekt som handler om forsøpling i verdensrommet. Tromsø forskningsstiftelse vil gratulere og ønske lykke

Foto: David Jensen/UiT

Vinnerne av årets TFS Starting Grants

Vi vil gratulere vinnerne av årets utlysning av TFS Staring Grant: Andreia Plaza-Faverola, Þóra Pétursdóttir og Jason Rothman! Resultatet fra den tredje runden av Tromsø forskningsstiftelses program TFS Starting Grant ble annonseret på stiftelsens årsmarkering 15. November. Programmet har nå rekruttert 9 unge fremragnede forskere fra

345x200

UiT samler kreftene mot vår tids helsetrussel: AMS

Tromsø forskningsstiftelse tildelte i møte 16. november 18 MNOK til CANS (Centre for New Antibacterial Strategies), UiTs nye satsing mot antibiotikaresistens (AMR) - en av verdens største helsetrusler. UiT og senterets samarbeidspartnere bidrar med betydelige egenandeler. CANS med sine samarbeidspartnere er et av de aller fremste

web-str-Cordian

TFS og BFS Matematikkprogram er nå i full gang

TFS og BFS sitt matematikkprogram består av to hovedelementer; rekruttering av 4 fremragende unge forskere til hhv Norges arktise universitet- UiT, UiB, NTNU og UiO, samt et nasjonalt felles program: "Pure Mathematics in Norway". Alle de fire nyrekrutterte matematikerne er nå på plass på hvert sitt

Foto: David Jensen

Aurora Outstanding – Kick off

Programmet for unge forskningsledere ved Norges arktiske universitet - UiT, Auora Outstanding hadde en vellykket oppstartsmarkering 4. september. Programmet er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse og UiT, og er et tilbud til 15 utvalgte unge forskningsgruppeledere. Programmet skal bidra til at disse får de beste