TFS årsrapport for 2018 er nå publisert

SnipImage

TFS årsrapport for 2018 er nå publisert

Tromsø forskningsstiftelse, har i 2018 tildelt drøyt 46 MNOK til forskningsprosjekter i Tromsø/landsdelen.  En samlet beskrivelse av hele virksomheten for 2018 er beskrevet i stiftelsens årsmelding som nå er klar.

Stikkord fra årsmeldingen:

  • Samlede gaver fra Trond Mohn: 400 MNOK
  • Utbetalt til nå: 172 MNOK
  • Tildelt i 2018: 46 MNOK

Tildelingene er kategorisert under to hovedparaplyer; kompetanseprosjekter og tematiske satsinger.

Kompetanseprosjekt:

Andreia PlazaFaverola og Jason Rothman ble rekruttert til UiT, Norges arktiske universitet ved hjelp av TFS Starting Grant program

– Dette gir meg muligheten til å opprette min egen forskergruppe og gir meg en kjempestart på karrieren. Det er utrolig spennende, og fantastisk at dette er en mulighet her. Det er en av grunnene til at jeg vil være ved dette universitetet, sier Andreia Plaza-Faverola

Dette er et stort steg på alle måter. Jeg er noe eldre enn de andre, faktisk akkurat på grensen til å få stipendet tror jeg, så dette betyr en ny start og muligheten til å utvikle forskningen min, sier Rothman som allerede er professor i England

Tematisk satsinger:

3 store prosjekt innen viktige områder som bekjempelse av antibiotikaresistens og klimarelatert arktisk forskning fikk til sammen tildelt 28,3 MNOK i 2018.

Om støtten til UiTs senter for antibiotikaresisten sier professor Johanna E. Sollid fra Helsefak, at midlene fra Tromsø forskningsstiftelse vil heve kompetansenivået til senteret ytterligere:

Det er derfor fantastisk at senteret får denne tildelingen, uttaler Sollid

Styreleder i stiftelsen, Sveinung Hole uttaler: Stiftelsen er stolt over å bidra til å bygge kompetanse i Tromsø og landsdelen. Satsingene vi er med på i 2018 løfter forskning av meget høy kvalitet innen viktige områder og spiller en stor rolle for både Universitetet og befolkningen. Vi ønsker lykke til og ser frem til å følge utviklingen i tiden som kommer.