Gratulerer Eva-Stina Edholm!

345x260-web str eva stina

Gratulerer Eva-Stina Edholm!

Eva Stina-Edholm, som mottok TFS Starting Grant i 2017, var en av 10 søkere som fikk tildeling fra NFR sitt HAVBRUK-program. Programmet mottok 42 søknader. Tromsø forskningsstiftelse gratulerer med tildelingen. Eva-Stina Edholm er også en av en av mange talentfulle deltakere i UiT og TFS forskningslederprogram Aurora Outstanding.

Mer om Edholms prosjekt:

CRISPRized immortality

Fiskesykdommer er fortsatt et problem med store økonomiske og fiskehelsemessige konsekvenser for oppdrettsnæringen. Vaksinasjon er det mest brukte sykdomsforebyggende tiltak, men på grunn av en manglende forståelse av fiskens immunforsvar går utviklingen av nye vaksiner langsomt. For å underlette flere studier av laksens immunforsvar trenger vi først og fremst flere og bedre molekylære verktøy, hvorav de største utfordringene er mangelen på dyrkbare laksecellelinjer og tilgangen på laksespesifikke antistoffer.

De siste årene har vi vært vitne til en revolusjon innen genomredigering med det nye molekylære verktøyet CRISPR, som gjør det lettere å manipulere uttrykket av gener i for eksempel laks. I dette prosjektet skal CRISPR brukes til å omprogrammere laksecellers livssyklus, for på den måten å etablere dyrkbare celler i laboratoriet. Ved hjelp av CRISPR kan man også lage proteinmarkører som lar oss omgå problemet med manglende lakseantistoffer, og dermed gir oss mulighet til studere immunsystemet på cellenivå ved å følge proteiner inne i cella.

Etableringen av nye laksecellelinjer og merkede proteiner muliggjør flere forsøk på laboratoriet og reduserer dermed behovet for forsøksfisk. Ved å legge til rette for flere studier av laksens immunrespons og dermed utviklingen av nye vaksiner, vil disse verktøyene ha en stor framtidig effekt på fiskehelsen i oppdrettsnæringen. Tilrettelegge både for mindre bruk av forsøksfisk, samt gi oss ny innsikt i laksens immunforsvar.