Banebrytende forskningssamarbeid skal gi bedre kreftbehandling

Syklotron2

Banebrytende forskningssamarbeid skal gi bedre kreftbehandling

 Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse, som begge er basert på donasjoner fra Trond Mohn, har til sammen tildelt 80 millioner kroner til et nytt nasjonalt forskningssamarbeid som skal gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene. «Kystsamarbeidet» omfatter universitetene og universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen som til sammen går inn med et like stort beløp.

Dette spleiselaget på i alt 160 millioner kroner gir forskere på kreft og nevrologiske lidelser en fantastisk mulighet til å utvikle nye behandlingsmetoder, sier helseminister Bent Høie. – Forskning er en forutsetning for å styrke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Jeg er takknemlig for at stiftelsene med sine gaver gjør det mulig å gjennomføre denne store forskningsinnsatsen, og har store forventninger til at arbeidet skal gi resultater som kommer pasientene til gode.  

Den «røde tråden» for forskningsprogrammet er å utvikle metoder for ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser (demens) som gir større treffsikkerhet i behandlingen. Dette gjøres i korthet ved at pasientene tilføres en ny type «tracere» (radioaktive sporstoff) som forbedrer bildeinformasjon av blant annet svulster før et kirurgisk inngrep. Slik kan kreftsvulster lokaliseres mer presist og behandles langt mer effektivt og skånsomt.

Samarbeid som suksessfaktor

Forskerne ved de tre institusjonene har hver sin inngang til problematikken, og vil samarbeide nært – blant annet fordi sykehusene har det samme, supermoderne bildediagnostiske utstyret som gjør det lett å utveksle informasjon. Dette utstyret er blant annet finansiert med private gaver fra Trond Mohn til universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø. De to stiftelsene bidrar til at disse gavene får ytterligere verdi gjennom den store forskningssatsingen. Det er institusjonene selv som i samarbeid har utarbeidet sine prosjekter, som stiftelsene har funnet å kunne støtte – ikke minst fordi nytten for dem som blir rammet av kreft kan bli svært høy.

Med identisk bildediagnostisk utstyr ligger alt til rette for metode- og rutineoverføring mellom forskere i Tromsø, Trondheim og Bergen, samt at prosjektene kan forsterke hverandre med kunnskap og data fra sine spesialfelt.

For å målrette innsatsen i Kystsamarbeidet har fagmiljøene i de tre byene valgt hver sin ledertrøye. Tromsø tar utgangspunkt i preklinisk utprøving, mens Trondheim tar utgangspunkt i kliniske utprøving. Bergens bygger videre på sin erfaring i utvikling av radioaktive tracere (sporstoff). Etter to runder med evaluering av prosjektsøknadene av et panel med fremstående eksperter nasjonalt og internasjonalt, besluttet stiftelsene å tildele 25 millioner kroner til hvert av de tre prosjektene. I tillegg kommer fem millioner kroner til ytterligere styrking av samarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Forskningsprogrammet starter i år og skal pågå til 2024.

Prosjekter koordinert fra tre byer

Ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen skal prosjektet, ledet av førsteamanuensis Tom Christian Holm Adamsen, utvikle ny kjemi for å øke antallet nye diagnostiske og terapeutiske verktøy innen nukleærmedisin, en spesialitet innenfor medisin som handler om bruk av åpne radioaktive stoffer for diagnostikk og terapi.

Prosjektet ved PET-senteret i Tromsø, ledet av førsteamanuensis Rune Sundset, vil være preklinisk forskning med bruk av kreftceller og mus. Det vil bli utviklet radioaktive legemidler for PET (Positron Emisjons Tomografi) og nukleærmedisin som vil bli testet i de nye prekliniske fasiliteter ved PET-senteret i Tromsø, med den aller nyeste infrastruktur for preklinisk forskning i nukleærmedisin og strålebiologi.

Prosjektet i Trondheim, ledet av professor Tone Bathen ved NTNU, vil arbeide med å utvikle og dokumentere optimal diagnostikk og behandling. Dette vil de gjøre ved å gjennomføre multisenterstudier som tar utgangspunkt i store og relevante pasientgrupper, som pasienter med prostatakreft, hjernetumor og demens.

I tillegg til at hvert av prosjektene involverer forskere ved alle universitet og universitetssykehus i Bergen, Trondheim og Tromsø, deltar Stavanger universitetssykehus som partner i et av prosjektene.

– Dette trenger vi mer av

Norge har behov for forskning av høy kvalitet for å skape bedre tjenester, behandling og pasienttilbud i fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen. – For å nå disse målene trenger vi finansiering fra både offentlige og private kilder. Jeg synes det er veldig bra at private aktører og stiftelser som Trond Mohn og Tromsø forskningsstiftelse bidrar til å styrke helseforskningen ved å stimulere til samarbeid på tvers av fag og regioner. Dette trenger vi mer av, sier Røttingen.

Skal gjøre en forskjell

Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse ønsker å gjøre en tydelig forskjell for både faglig utvikling og fremtidens pasientbehandling, noe dette programmet har et uomtvistelig potensiale for, sier Stener Kvinnsland, styreleder i Trond Mohn stiftelse.

Vi håper stiftelsenes initiativ kan stimulere til økt samarbeid mellom norske fagmiljøer på feltet til nytte for pasienter og gleder oss til å følge med på forskningsprosjektene, uttaler daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder for Tromsø forskningsstiftelse, Sveinung Hole. 

Kontaktpersoner:

  • Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder i Tromsø forskningsstiftelse, telefon 479 00 111
  • Stener Kvinnsland, styreleder i Trond Mohn stiftelse, telefon 958 90 514
  • Tom Christian Holm Adamsen, førsteamanuensis, Haukeland universitetssjukehus/UiB, telefon 908 49 391
  • Tone Bathen, professor ved NTNU, telefon 95021097
  • Rune Sundset, førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske universitet/UNN, telefon 971 41 456