Gratulerer Cordian Riener!

web-str-Cordian

Gratulerer Cordian Riener!

TFS og BFS Matematikk Starting Grant vinner Cordian Riener fikk nylig tildeling til støtte for et Europeisk nettverk gjennom Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN).

Konsortiet vil studere utviklingen av nye metoder innen algebra og geometri kombinert med teknikker fra computer-algebra på globale ikke-lineære optimaliseringsproblem. Applikasjoner/bruksområder kan være utfordringer knyttet til smarte byer, trafikkavvikling, energiovervåkning og kontroll, klimaovervåkning og transport av vann.

TKOnsortiet mottar støøte på om lag 40 MNOK over 4 år fra Marie Sklodowska-Curie actions programmet til den Europeiske Union, men oppstart i 2019. UiT er forventet å motta 3 MNOK.  Les mer på UiT.no.

Cordian Riener er en av mange talentfulle unge forskere som deltar i UiT og TFS karrereutviklingsprogram for unge forskningsledere, Aurora Outstanding.