Gratulerer Kathrin Helen Hopmann!

Foto: David Jensen

Gratulerer Kathrin Helen Hopmann!

TFS Stating Grant vinner 2016, Kathrin H. Hopmann fikk på tampen av 2017 tilslag på støtte til et stort NordForsk finansiert prosjekt/Consortium; Nordic Consortium for CO2 convension. 

Konsortiet er et nettverk for Nordiske forskere som arbeider med kjemisk CO2 omdanning i de Nordiske landene. I desember 2017 gav NordForsk støtte til konsortiet gjennom Nordic University Hub call. Konsortiet består av 9 universitet fra 5 Nordiske land (Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland). Deltakende universitet er: UiT- Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Stockholm Universitet, KTH Royal Institute of Technology, Uppsala Universitet, Aarhus Universitet, Universitetet på Iceland and Helsinki Universitet. Tolv forskningsgrupper  deltar i konsortiet. Kathrin H. Hopmann leder konsortiet.

NordCO2 vil fremme utveksling av kunnskap, initiere nye vitenskapelige samarbeid, felles utdanning av nordiske studenter og kommunikasjonsaktiviteter.  Arbeidet i konsortiet er delt inn i 4 arbeidspakker: ResearchTrainingOutreach and Dissemination and Innovation.

Kathrin Hopmann fikk også likestillingsprisen ved UiT i 2018 – i begrunnlesen trekkes det fram

at Hopmann en særdeles dyktig ung forsker innen teoretisk kjemi, et fagfelt som er særdeles mannsdominert. Hun viser i tillegg et brennende engasjement for både å promotere kvinnelige forskere og for å synliggjøre de utfordringer som kvinner står ovenfor – i akademia generelt og i STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) spesielt.

Hopmann utviser stor kreativitet i arbeidet med å sette kvinner på agendaen og bruker mange ulike kanaler for å fremme kvinneperspektivet. Dette gjør vinneren i tillegg til sin svært lovende forskerkarriere – noe som i seg selv er ganske imponerende. Hopmann er en svært god rollemodell for fremtidige kvinnelige forskere.

Kathrin H. Hopmann er også en av mange talentfulle deltakere i UiT og TFS forskningslederprogram Aurora Outstanding.