Aurora programmet

web-str-L-group-picture
Aurora Outstanding prorammet - kull 2018 Photo: David Jensen / UiT

Auroraprogrammet

UiT – Norges arktiske universitet (UiT) og Tromsø forskningsstiftelse (TFS) samarbeider om et lederutviklingsprogram for unge forskningledere ved UiT. Første kull starter høsten 2018 og består av 15 utvalgte unge forskningsledere.

Om programmet

Programmet går over 2 år og vil bestå av 6 samlinger, 4 det første året og 2 det neste. Det er også en støtteordning for deltakerne i programmet, som er tiltenkt å brukes til kompetansehevende tiltak tilpasset den enkeltes behov.

Kick-off for 2018 kullet er 4. september.

  1. samling 24.-25. september: Tema er å bli kjent og å introdusere verktøyene som skal brukes i programmet
  2. samling 14. november: Tema: Forskningsledelse.
  3. samling 7. februar 2019 Tema: ERC Proposal writing 
  4. samling april/mai 2019 Tema: Innovasjon
  5. samling høst 2019 Tema: Mentor og adeptsamling
  6. samling vår 2020 Tema: Kommunikasjon

For spørsmål vedrørende programmet, ta kontakt med UiT, Avdeling for forskning og utviklingsarbeid ved Thorbjørg Hroarsdottir eller Theresa Mikalsen, eller TFS ved Unn Sørum eller Oddveig Åsheim.

Deltakere i programmet kull 2018:

web-str-Krishna

Krishna Agarwal
ERC Starting Grant 2018
Aurora -kull

345x200 dummy

Evelina Leivada
MSCA-IF 2016
Kull 2018

web-str-Rachel

Rachel Klassen
MSCA-IF 2016
Aurora-kull 2018

web-str-Fatih

Fatih Bayram
MSCA-IF 2017
Aurora-kull 2018

345x200 dummy

Lorena Arranz
NCMM
Aurora-kull 2018

Søren Abel Foto: David Jensen

Sören Abel
NCMM
Aurora-kull 2018

web-str-Pia

Pia Abel zur Wiesch
NCMM
Aurora-kull 2018

web-str-Andreia

Andreia Aletia Plaza Faverola
ERC StG steg 2 2017
Aurora-kull 2018

Alle portrett på denne siden er fotografert av David Jensen/UiT