Jana Jágerská

535x400 Staring Grant Jana Jagerska
Foto: TFS (Lars Åke Andersen)

Jana Jágerská

Utra-sensitive integrated trace gas sensors

VERTSINSTITUTT: Institutt for Fysikk og teknologi (IFT), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)
PERIODE: 2018-2022
BEVILGNING: 11,6 MNOK
HJEMMESIDE 
HJEMMESIDE prosjekt
Video om Jágerská’s prosjekt 

Dr. Jana Jágerská fokuserer på utvikling av en ny type sensorer i miniatyrstørrelse for deteksjon av sporgasser, som skal erstatte den mer plasskrevende og kostbare instrumenteringen som per i dag blir benyttet til målinger av ørsmå mengder av gass. Jágerská er opprinnelig fra Slovakia og studerte anvendt fysikk og elektronikk ved Det tsjekkiske tekniske universitet i Praha. Hun fortsatte sin vitenskapelige karriere mot en doktorgrad i fotonikk ved EPFL i Sveits. Gjennom sin postdoktor ved Empa/ETH i Zürich ble hun kjent med spektroskopiske metoder for deteksjon av drivhusgasser og luftforurensning, og gjennom sin postdoktor ved UiT utvidet hun sin ekspertise innen opto-kjemisk chip-basert deteksjon. I 2016 oppnådde Jágerská et stipend som ungt forskertalent fra Norges forskningsråd gjennom FRINATEK, og i 2017 en ERC Starting Grant for å opprette sin egen forskningsgruppe ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT. I forskningen sin kombinerer hun metoder innen nanofotonikk og laserspektroskopi for å utvikle effektive sensorer i miniatyrstørrelse for sensitiv og spesifikk deteksjon av metan og isotoper av karbondioksid. Sensorene kan for eksempel benyttes til dronebaserte utslippsmålinger i Arktis, innen industriell prosesskontroll eller til medisinsk diagnostikk.