Alexander Tøsdal Tveit

535x400 Starting Grant Alexander Tveit
Foto: TFS (Lars Åke Andersen)

Alexander Tøsdal Tveit

Cells in the Cold

VERTSINSTITUTT: Arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
PERIODE: 2018-2022
BEVILGNING: 11,6 MNOK
HJEMMESIDE
Video about Tøsdal Tveit’s project 

Atmosfæriske konsentrasjoner av drivhusgasser kontrolleres av komplekse og skjøre nettverk av mikroorganismer. Klimaendringer kan destabilisere disse nettverkene, noe som kan resultere i økte utslipp av drivhusgasser til atmosfæren. Det nye prosjektet «Cells in the Cold» har som målsetning å forstå hvordan mikroorganismer i kalde økosystemer vil reagere på og påvirke global oppvarming og de endrede gasskonsentrasjonene i atmosfæren,  og hvilke konsekvenser dette kan få.

Alexander Tøsdal Tveit fullførte en Bachelor i Biologi i 2007 og Master i mikrobiologi i 2009, begge ved Universitetet i Bergen. Han fullførte sin doktorgrad i Arktisk mikrobiologi ved UiT, Norges Arktiske Universitet i 2014 og har siden jobbet som forsker, først ved UiT og deretter ved Universitetet i Wien.

Publikasjoner:

Widespread soil bacterium that oxidizes atmospheric methane, Alexander T. Tveit et al, PNAS April 23, 2019 116 (17) 8515-8524