Juha Vierinen

535x400 Starting Grant Juha Vierinen

Juha Vierinen

Radar Science with EISCAT 3D

VERTSINSTITUTT: Institutt for fysikk og teknologi (IFT), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)
PERIODE: 2017-2020
HJEMMESIDE 
Twitter
Video om Vierinen’s prosjekt

Hovedmålsettingen med dette prosjektet, som er finansiert av Tromsø Forskningsstiftelse, er å utvikle nye måleteknikker for radarsystem spesielt med henblikk på å utnytte kapasiteten til EISCAT_3D. Konstruksjonsfasen for EISCAT_3D, som er en «neste-generasjon» radar, har allerede startet og hovedanlegget blir i Skibotndalen i Troms. EISCAT_3D vil bli et moderne
radarsystem med full digital signalbehandling og mottakere lokalisert på flere steder på Nordkalotten. Systemet vil bli i stand til å måle i 3-dimensjonale vektorer (som for eksempel hastigheter og elektriske felt), sende og motta tilfeldig polariserte radarsignal samt å avbilde fysiske fenomen og mål med høy-oppløselig interferometri, noe som er en teknikk adoptert fra radioastronomi. Alt dette er aspekter som ikke har vært tilgjengelige før når det gjelder radarsystem for romforskning, og man forventer derfor nye muligheter for vitenskapelige oppdagelser.

I forbindelse med vårt prosjekt vil disse nye aspektene gjøre oss i stand til å:
1) observere detaljerte baner for mikrometeoritter og dermed hjelpe til med å begrense mengden av meteor-materiale som kommer inn mot jorda.
2) måle presist hvor centimeter-store biter romsøppel går i bane rundt jorda og samtidig ha muligheten til å kartlegge denne miljøkatastrofen som utspiller seg i rommet. Dette kan senke risikoen for kollisjoner mellom romsøppel og operative satellitter.
3) observere sammensetningen av materiale like under overflaten til månen for å studere måne-jord-systemet i geologisk perspektiv
4) studere hvordan partikkelnedbør under nordlysutbrudd påvirker jordas øvre atmosfære.

Du kan følge med på aktivitetene våre på vår uformelle web-side:
http://www.radio-science.net Her oppdaterer vi våre vitenskapelige prosjekter og informerer om romfysikk i populær form.