Kathrin Helen Hopmann

kathrin hopmann 535x400

Kathrin Helen Hopmann

Sustainable Catalysts for Homogeneous CO2 Conversion (CHOCO)

VERTSINSTITUTT: Institutt for kjemi (IK), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)
PERIODE: 2017-2020
BEVILGNING: 3 MNOK
HJEMMESIDE
CHOCO Facebook 
Twitter NordCO2
Twitter CO2PERATE
Video om Hopmann’s prosjekt 

CHOCO‐gruppen arbeider med utvikling av katalysatorer som kan brukes til å omdanne CO2 til verdifulle molekyler som finkjemikalier og legemidler. Incitamentet er å bruke CO2 som en erstatning for olje. Gruppen anvender tverrfaglige teknikker, inkludert beregningsbasert og eksperimentell organisk kjemi. CHOCO prosjektleder Kathrin H. Hopmann kommer fra Tyskland, men har studert i Danmark og Sverige. Hennes forskning fokuserer på katalyse, med målet å forstå og forbedre aktiviteten og selektiviteten til kjemiske og biologiske katalysatorer.

Media dekning:

  • H2020 Innovative Training Network CO2PERATE on eu pages
  • CO2PERATE has been mentioned on various webpages e.g. by Aarhus University.

Project internet links:

Gratulerer

I 2017 fikk Kathrin Hopmann tilslag på støtte til et stort NordForsk finansiert prosjekt/Consortium; Nordic Consortium for CO2 convension. 

I 2019 ble prosjekt om CO2 omdanning (CO2PERATE) finansiert.

I 2019 fikk Kathrin Hopmann tilslag på FRIPRO til prosjektet CATCHME

Kathrin Hopmann er involvert i NFR prosjektet Centre of Excellence Hylleraas

bilde-2
The CHOCO group design the cover page of Organometallics (28. Nov, 2016)
bilde-1
Foto: CHOCO group