Utlysning av TFS Starting Grant 2024

TFS-STG-kandidater-1

Utlysning av TFS Starting Grant 2024

Dette er 6. gang stiftelsen har utlysning av midler til TFS Starting Grant. Bildet viser de 14 som har blitt tildelt TFS Starting Grant til nå.

TFS sin søsterstiftelse i Bergen – Trond Mohn-stiftelsen (TMS) – har besluttet å gjennomføre en egen UiT-satsing for å støtte forskningsprosjekter av høy kvalitet ved UiT. TMS har invitert TFS til å utarbeide tildelingssaker for prosjekter med UiT som vertsinstitusjon. Dette er den første TFS Starting Grant Call innenfor dette UiT-initiativet.

Målet er å støtte rekrutteringen av unge nasjonale eller internasjonale kandidater med fremragende vitenskapelige resultat og potensiale til UiT innen områder der UiT ønsker eller har behov for å rekruttere. Programmet kan også benyttes til å beholde sterke kandidater ved UiT. Utlysningen er åpen for alle fakulteter ved UiT Norges arktiske universitet.

  • Varighet på det enkelte prosjekt kan være opptil 6 år
  • Det kan søkes om inntil 12 MNOK
  • Søknadsfrist er fredag 1. desember 2023
    .
Mer informasjon om utlysningen og søknadsdokumenter til nedlastning HER.