TFS Starting Grant Call 2024

TFS-STG-2020
TFS-STG-2020 fot Christian Halvorsen UiT/Privat

Call for Nominations

TFS Starting Grant 2024 – Prequalification

Dette er 6. gang stiftelsen har utlysning av midler til TFS Starting Grant.

TFS sin søsterstiftelse i Bergen – Trond Mohn-stiftelsen (TMS) – har besluttet å gjennomføre en egen UiT-satsing for å støtte forskningsprosjekter av høy kvalitet ved UiT. TMS har invitert TFS til å utarbeide tildelingssaker for prosjekter med UiT som vertsinstitusjon. Dette er den første TFS Starting Grant Call innenfor dette UiT-initiativet.

Målet er å støtte rekrutteringen av unge nasjonale eller internasjonale kandidater med fremragende vitenskapelige resultat og potensiale til UiT innen områder der UiT ønsker eller har behov for å rekruttere. Programmet kan også benyttes til å beholde sterke kandidater ved UiT. Utlysningen er åpen for alle fakulteter ved UiT Norges arktiske universitet.

  • Varighet på det enkelte prosjekt kan være opptil 6 år
  • Det kan søkes om inntil 12 MNOK
  • Søknadsfrist er fredag 1. desember 2023.

Søknadsprosessen inneholder to trinn; Prekvalifisering (trinn 1) og finale (trinn 2). Tilbakemelding til kandidatene om hvem som blir invitert til å levere trinn 2 søknad vil bli gitt i midten av mars 2024. Søknadsfrist for trinn 2 søknaden vil bli 29. april 2024.

Kunngjøring av TFS STG Call 2024 vinnere vil bli offentliggjort 10. september 2024.

Utlysningstekst og maler (dokumentene finnes kun på engelsk):

Prekvalifiseringssøknaden og CV, samlet til én (1) PDF-fil, sendes fra prosjektleder, med kopi til vertsinstitutt og vertsfakultet, til e-postadressen: post[a]tfstiftelse.no innen 1. desember, 2023. I tillegg skal budsjettet også sendes inn som en egen excel-fil.

TFS-STG-Call-2024
anne husebekk 2