Om Tromsø forskningsstiftelse

nordlys 1100X400
Foto: Truls Tiller

Om Tromsø Forskningsstiftelse

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) ble opprettet av Trond Mohn den 28. mars 2007. Stiftelsen har som formål å støtte og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved UiT Norges arktiske universitet. Stiftelsen kan også støtte tilsvarende formål ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Stiftelsen har delt ut penger til følgende formål:

Stiftelsen har ingen ansatte. Administrasjonen flyttet i februar 2016 fra UiT til Norinnova Technology Transfer AS og er bemannet med en permanent innleid person som koordinerer arbeidet i stiftelsens styre og Rådgivende utvalg.

Stiftelsen skal forvalte og plassere midlene slik at det oppnås betryggende sikkerhet og tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Det finnes en søsterstiftelse i Bergen (Trond Mohn Stiftelse (TMS) – tidligere Bergen forskningsstiftelse). TMS er opprettet etter donasjoner fra Mohn-familien. TFS og TMS har etablert samarbeid om enkelte satsinger og har et tett administrativt samarbeid.

HISTORIKK

2007

Tromsø forskningsstiftelse ble opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 28. mars 2007.

2007

Trond Mohn donerer 100 MNOK til Tromsø forskningsstiftelse. Midlene administreres av UiT Norges Arktiske universitet.

2007-2016

Midlene fra donasjonen på 100 MNOK skal deles ut i perioden 2007-2016. Oversikt over prosjekter som mottok midler fra den første gaven finnes på UiT sin nettside.

2015

Trond Mohn donerer en ny gave på 300 MNOK.

2016

Administrasjon av stiftelsen flyttes til Norinnova Technology Transfer i februar 2016.

2016-2025

Midlene fra donasjon på 300 MNOK skal brukes opp