Om Tromsø forskningsstiftelse

nordlys 1100X400
Foto: Truls Tiller

Om Tromsø Forskningsstiftelse

2021 og 2022 har det vært pause i utlysning fra TFS Starting Grant programmet. Stiftelsen vil informere på vår hjemmeside og i alle andre kanaler når vi legger ut nye utlysninger.

Stiftelsen har til sammen fått gaver på 400 mill. kroner, og har til nå delt ut mer enn en halv milliard kroner til UiT. TFS og UiT har i samarbeid funnet satsinger og prosjekt for å bygge kompetanse, infrastruktur og styrke ulike faglige tema ved UiT.

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) ble opprettet av Trond Mohn den 28. mars 2007. Stiftelsen har som formål å støtte og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved UiT Norges arktiske universitet. Stiftelsen kan også støtte tilsvarende formål ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Stiftelsen feiret 15 års jubileum i 2022. I anledning jubileet laget vi to filmer med kort presentasjon av prosjektene vi har støttet – en film om TFS Starting Grant kandidatene, og en film om de tematiske satsingene. Her kan du se filmene.

Stiftelsen har hatt 5 utlysninger i TFS Starting Grant (STG) programmet i perioden fra 2016 og frem til 2020. Det har resultert i 14 TFS STG prosjekter.

Stiftelsen har delt ut penger til følgende formål:

Stiftelsen har ingen ansatte. Administrasjonen flyttet i februar 2016 fra UiT til Norinnova Technology Transfer AS og er bemannet med en permanent innleid person som koordinerer arbeidet i stiftelsens styre og Rådgivende utvalg.

Stiftelsen skal forvalte og plassere midlene slik at det oppnås betryggende sikkerhet og tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Det finnes en søsterstiftelse i Bergen (Trond Mohn Stiftelse (TMS) – tidligere Bergen forskningsstiftelse). TMS er opprettet etter donasjoner fra Mohn-familien. TFS og TMS har etablert samarbeid om enkelte satsinger og har et tett administrativt samarbeid.

HISTORIKK

2007

Tromsø forskningsstiftelse ble opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 28. mars 2007.

2007

Trond Mohn donerer 100 MNOK til Tromsø forskningsstiftelse. Midlene administreres av UiT Norges Arktiske universitet.

2007-2016

Midlene fra donasjonen på 100 MNOK skal deles ut i perioden 2007-2016. Oversikt over prosjekter som mottok midler fra den første gaven finnes på UiT sin nettside.

2015

Trond Mohn donerer en ny gave på 300 MNOK.

2016

Administrasjon av stiftelsen flyttes til Norinnova Technology Transfer i februar 2016.

2016-2025

Midlene fra donasjon på 300 MNOK skal brukes opp