TFS FILMER

Bildekollasje red2

TFS FILMER

I anledning stiftelsen sitt 15 års jubileum har vi laget to filmer for å presentere prosjektene som er blitt finansiert til nå. 
TFS har hatt 5 utlysninger av TFS Starting Grant i perioden 2016-2020. Det er blitt rekruttert 14 fremdragende unge forskningsledere til UiT til nå. Stiftelsen har til sammen tildelt 162 MNOK i dette programmet. Stiftelsens mål er å tiltrekke seg svært talentfulle unge forskere fra alle disipliner til UiT. Og UiT gir disse spesielt gode rammer og betingelser for å hjelpe dem å realisere sitt potensiale til å oppnå internasjonal ekspertise. Dere finner mer info om prosjektene under «Hva vi støtter«.
I filmen under blir disse 14 TFS Starting Grant kandidatene presentert. 

Troms Forskningsstiftelse støtter en rekke ulike tematiske tiltak. De siste initiativene er innen idrettsvitenskap for kvinner, antimikrobiell resistens, ren matematikk, nukleærmedisin og arktisk forskning (Mohn-prisen). Tematiske satsinger kan ha fokus på landsdelsspesifikke- og samfunnsmessige utfordringer, og gjerne med tverrfaglig samarbeid. Dere finner mer info om prosjektene under «Hva vi støtter«.

I filmen under blir Toppforsk prosjekter og de tematiske satsingene presentert.