Vinnere av Mohnprisen

345x200 mohnprisen uit

Vinnere av Mohnprisen

Mohnprisen ble første gang delt ut januar 2018 under Arctic Frontier, og skal videre deles ut hvert andre år. Prinsen ble delt mellom to aktører: teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack.

Det er første gang i historien at den internasjonale Mohnprisen skal deles ut. Mohnprisen er opprettet i et samarbeid mellom Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen er på 2 millioner kroner og skal deles ut annethvert år.

Formålet med prisen er å anerkjenne forskning relatert til Arktis, og den skal bidra til å sette sentrale problemstillinger for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. Prisen skal også markere det betydelige bidraget Trond Mohn har ytt til forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT.

Les mer her: Mohnprisen

Bakgrunn

Navnet kan spores tilbake til Henrik Mohn (1835–1916). Mohn var en pionér innen fagfelt som er helt sentrale for forståelsen av prosesser i Arktis. Han regnes som grunnleggeren av norsk meteorologi, og sørget for å utstyre en rekke polarekspedisjoner (blant dem Nansens Fram-ferd) med meteorologisk utstyr. Mohn var dessuten den første direktøren ved Meteorologisk institutt, og han var grandonkel til Trond Mohns far.

Nominasjon

Kandidater til Mohnprisen vurderes av en internasjonal komité, og endelig beslutning om hvem som skal tildeles prisen treffes av en styringskomité bestående av to representanter fra Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi, én representant fra Tromsø forskningsstiftelse og tre representanter fra UiT Norges arktiske universitet. Neste utlysing vil komme i 2019.

Utdeling

Første utdeling av Mohnprisen var under Arctic Frontiers i januar 2018 i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum.

Les mer om 50-årsjubileet her!