TFS – planer og arbeidsform 

1100x400 nordlys truls tiller

TFS – planer og arbeidsform 

Trond Mohns langvarige engasjement for forskning ved UiT Norges arktiske universitet videreføres nå gjennom et samarbeid mellom søsterstiftelsene Trond Mohn stiftelse (TMS) og Tromsø forskningsstiftelse (TFS). TFS har fått i oppgave å identifisere og utvikle støtteverdige forskningsprosjekt innen en fastsatt årlig økonomisk ramme. 

Hvordan vil TFS arbeide?

Stiftelsen er en strategisk samarbeidspartner for UiT og vil ha jevnlige dialogmøter med universitetsledelsen og fakultetene/enhetene. Dialogmøtene vil bli brukt til å identifisere nye prosjektideer.

Stiftelsen har to ulike støtteformer.

  • TFS Starting Grant er et etablert rekrutteringsprogram som til nå har bidratt til å rekruttere 14 fremragende forskere til UiT. Fakultetene nominerer kandidater til programmet.
  • Tematiske satsinger kan for eksempel større enkeltprosjekt, senteretableringer eller prosjektkonkurranse innen et strategisk viktig område for UiT.

Plan for stiftelsens tildelingsaktivitet:

  • Hvert annet år lyser stiftelsen ut TFS Starting Grant i en to-stegs søknadsprosess. Første tildeling 2024.
  • Hvert annet år tildeles tematiske satsinger. Første tildeling 2023.
  • UiT må medfinansierer alle prosjekter med 50%, og alle prosjekter må derfor forankres i fakultetene før de fremmes for TFS.
  • Prioriterte søknader oversendes TMS som fatter endeling vedtak.

Stiftelsens arbeidsform er beskrevet på TFS sin nettside: «Hvordan vi arbeider».

Foto: Truls Tiller