TFS og BFS Matematikkprogram er nå i full gang

web-str-Cordian

TFS og BFS Matematikkprogram er nå i full gang

TFS og BFS sitt matematikkprogram består av to hovedelementer; rekruttering av 4 fremragende unge forskere til hhv Norges arktise universitet- UiT, UiB, NTNU og UiO, samt et nasjonalt felles program: «Pure Mathematics in Norway».

Alle de fire nyrekrutterte matematikerne er nå på plass på hvert sitt universitet og «Pure Mathematics in Norway» hadde et flott åpningsmøte i Bergen 13.-14. september i Bergen. Alle de fire nyrekrutterte matematikerne var til stede på møtet i Bergen og ble introdusert for matematikkmiljøet i Norge.

Les mer om programmet her eller på følgende nyhetssaker:

UiT 14.09.2018 Fremragende matematikk-forsker til Tromsø
UiB: 13.09.2018 Henter fire fremragende matematikk-forskere til Norge
UiB: 3.9.2018 Nasjonalt program skal løfte matematikkfaget