Erna Solberg og Trond Mohn åpner nytt senter ved UNN

Foto: Eirin Larsen/NRK

Erna Solberg og Trond Mohn åpner nytt senter ved UNN

Fredag 1. juni kommer statsminister Erna Solberg og Trond Mohn til Tromsø i anledning at den nye A-fløyen og PET-senteret ved Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN). Trond Mohn har gitt betydelige gaver til det nye PET-senteret.

I forbindelse med åpningen vil tre søknader fra universitet og universitetssykehus i Tromsø, Bergen og Trondheim overleveres til Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse, jf utlysningen her.

Forskningsprosjektene skal stimulere til nasjonalt forskningssamarbeid og sikre optimal utnyttelse av det medisinske utstyret som er donert av Trond Mohn, Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse til de aktuelle institusjonene i disse tre byene.  Kvaliteten på de foreslåtte forskningsprosjektene vil bli evaluert av internasjonale eksperter før stiftelsene tar sine avgjørelser.

Ingressfoto: Eirin Larsen/NRK