TFS Starting Grant Call 2020

nordlys 1100X400
Foto: Truls Tiller

Call for Nominations – TFS Starting Grant Call 2020 Prequalification

For 5. år på rad har stiftelsen utlysning av midler til TFS Starting Grant. Utlysningen er åpen for alle fakulteter ved UiT Norges arktiske universitet. Hvert fakultet kan nominere 3 kandidater til programmet.

Målet er å støtte rekrutteringen av unge nasjonale eller internasjonale kandidater med fremragende vitenskapelige resultat og potensiale til UiT innen områder der UiT ønsker eller har behov for å rekruttere. Programmet kan også benyttes til å beholde sterke kandidater ved UiT.

Utlysning TFS Starting Grant Call 2020 – Step 1/Prekvalifisering

Søknadsfrist mandag 17. februar 2020

Tilbakemelding til kandidatene mai/juni 2020 om hvem som blir invitert til å levere trinn 2 søknad. Søknadsfrist for trinn 2 søknaden vil bli medio august 2020.

Kunngjøring av TFS STG Call 2020 vinnere vil bli offentliggjort på TFS årsmarkering torsdag 19. november 2020 kl 11-13.

Utlysningstekst og maler (dokumentene finnes kun på engelsk):

anne husebekk 2