Nedlastinger

1100x400 old harbour uit

RAPPORTERING

Fra 2020 endrer stiftelsen praksis og vil samkjøre rapportering av framdrift og økonomi til 20 mars.

Prosjektmottaker skal sende inn regnskapsrapport for prosjekter som mottar støtte fra TFS en gang årlig – frist 20. mars. UiT har utarbeidet et eget rapporteringsskjema for TFS. Dette kan hentes på UiTs intranett, her.

Prosjektmottaker skal sende inn faktura for kostnader for foregående år – frist 20. mars: Gitt at prosjektets fremdrift er i samsvar med forskningsplanen og at UiT har rapportert årlig til TFS, skal det faktureres for beløpet som står i betalingsplanen, dvs kontraktsfestet budsjett. Hvis det er et underforbruk på mer enn 20%, vennligst ta kontakt med TFS med sikte på å rebudsjettere prosjektet. Info om hvordan sende faktura til stiftelsen finnes i leverandørbrev.

Faglige fremdriftsrapport skal leveres til TFS årlig – frist 20 mars.

Sluttrapport skal leveres til TFS innen 1 måned etter at prosjektet er avsluttet.

LOGO

Under kan du laste ned et utvalg av TFS logoer. Ta kontakt om dere trenger logoer i andre formater.

Prosjekter som mottar støtte fra TFS skal aktive opplyse at prosjektet er finansiert av TFS. Stiftelsen krever ingen motytelse utover synlighet.