Nedlastinger

1100x400 old harbour uit

RAPPORTERING

I følge prosjektavtalen må UiT søke om gaveforsterkning (gaveforsterkning) av utbetalinger  fra stiftelsen. Men på grunn av frafall av gaveforsterkning i regjeringens statsbudsjett for 2021, vil dette ha effekt på budsjettet for ditt TFS-finansierte prosjekt.

Frafall av gaveforsterkning vil ikke føre til økt finansiering fra stiftelsen.

Om nødvendig kan fristen for rapportering bli utsatt fra 20. mars til 1. mai – for å gi ekstra tid til å ordne hvordan fakultetene vil løse utfordringene på grunn av frafall av gaveforsterkning.

  • Hvert prosjekt må levere et revidert budsjett uten finansiering fra gaveforsterkning – revidert budsjett mal nedenfor.
  • Regnskapsrapport for prosjektkostnader for foregående år – bruk den TFS-spesifikke regnskapsrapportmalen på UiTs intranett her.
  • Stiftelsen endret sine rutiner ang utbetaling i fjor. Ny praksis er beskrevet under:
    Forutsatt at fremdriften er i samsvar med den kontraktsfestede forskningsplanen, samt at det er sendt inn framdriftsrapport, skal UiT fakturere i samsvar med avtalt betalingsplan, dvs. kontrakts-budsjettet. Hvis det er underforbruk på mer enn 20%, eller prosjektet anmoder om forlengelse, må det leveres revidert budsjett som tar hensyn til disse endringene. 
  • Framdriftsrapport – mal nedenfor.
  • Faktura i samsvar med revidert budsjett.
  • MERK! Begrens bruken av personlig informasjon i rapporten. Gi bare informasjon som er relevant for rapporteringsformålet.

Sluttrapport må leveres til TFS innen 1 måned etter at prosjektet er fullført.

LOGO

Under kan du laste ned et utvalg av TFS logoer. Ta kontakt om dere trenger logoer i andre formater.

Prosjekter som mottar støtte fra TFS skal aktive opplyse at prosjektet er finansiert av TFS. Stiftelsen krever ingen motytelse utover synlighet.