Nedlastinger

1100x400 old harbour uit

RAPPORTERING

Alle TFS finansierte prosjekter er pålagt å levere faglige framdriftsrapport 20. mars hvert år. Prosjektleder er faglig ansvarlig for rapporten. Vertsinstituttets ledelse skal være forelagt rapportene til godkjenning før oversendelse til TFS.

UiT har frist for prosjekt-regnskapsrapportering 20. mars. Prosjektregnskapsrapporten skal inneholde oversikt over midlene fra stiftelsen, egenandeler fra UiT og eventuell annen finansiering.

  • Regnskapsrapport skal vise prosjektkostnader for foregående år. Bruk TFSs regnskapsrapportmal som kan lastes ned fra UiTs intranett.
  • Stiftelsen endret sine rutiner ang utbetaling i 2019. Fra nå gjelder at:
    Forutsatt at fremdriften er i samsvar med den kontraktsfestede forskningsplanen, samt at det er sendt inn framdriftsrapport, skal UiT fakturere i samsvar med avtalt betalingsplan, dvs. kontrakts-budsjettet. Hvis det er underforbruk på mer enn 20%, eller prosjektet anmoder om forlengelse, må det leveres revidert budsjett som tar hensyn til disse endringene. 
  • Framdriftsrapport – bruk TFS rapport mal (lastes ned under).
  • UiT fakturerer stiftelsen årlig 20. mars. TFS kan motta elektronisk EHF faktura til org. nr. 991 934 928. Faktura skal være i samsvar med kontrakts-budsjett (eller evt revidert budsjett). Husk å merke faktura med TFS prosjektnr.
  • MERK! Begrens bruken av personlig informasjon i rapporten. Gi bare informasjon som er relevant for rapporteringsformålet.

Sluttrapport må leveres til TFS innen 1 måned etter at prosjektet er fullført.

LOGO

Under kan du laste ned et utvalg av TFS logoer og TFS QR kode. Ta kontakt om dere trenger logoer i andre formater.

Prosjekter som mottar støtte fra TFS skal aktive opplyse at prosjektet er finansiert av TFS. Stiftelsen krever ingen motytelse utover synlighet.