Nedlastinger

1100x400 old harbour uit

RAPPORTERING

Alle TFS finansierte prosjekter er pålagt å levere faglige framdriftsrapport 20. mars hvert år. Prosjektleder er faglig ansvarlig for rapporten. Vertsinstituttets ledelse skal være forelagt rapportene til godkjenning før oversendelse til TFS.

Alle TFS finansierte prosjekter har frist for å sende inn prosjekt-regnskapsrapportering 20. mars. Prosjektregnskapsrapporten skal inneholde oversikt over midlene fra stiftelsen, egenandeler fra UiT og eventuell annen finansiering.

  • Regnskapsrapport skal vise prosjektkostnader for foregående år. Bruk TFSs regnskapsrapportmal som kan lastes ned fra UiTs intranett.
  • Stiftelsen endret sine rutiner ang utbetaling i 2019. Fra nå gjelder at:
    Forutsatt at fremdriften er i samsvar med den kontraktsfestede forskningsplanen, samt at det er sendt inn framdriftsrapport, skal UiT fakturere i samsvar med avtalt betalingsplan, dvs. kontrakts-budsjettet. Hvis det er underforbruk på mer enn 20%, eller prosjektet anmoder om forlengelse, må det leveres revidert budsjett som tar hensyn til disse endringene. 
  • Framdriftsrapport – bruk TFS rapport mal (lastes ned under).
  • UiT fakturerer stiftelsen årlig 20. mars. TFS kan motta elektronisk EHF faktura til org. nr. 991 934 928. Faktura skal være i samsvar med kontrakts-budsjett (eller evt revidert budsjett). Husk å merke faktura med TFS prosjektnr.
  • MERK! Begrens bruken av personlig informasjon i rapporten. Gi bare informasjon som er relevant for rapporteringsformålet.

Sluttrapport må leveres til TFS innen 1 måned etter at prosjektet er fullført.

LOGO

Under kan du laste ned et utvalg av TFS logoer og TFS QR kode. Ta kontakt om dere trenger logoer i andre formater.

Prosjekter som mottar støtte fra TFS skal aktive opplyse at prosjektet er finansiert av TFS. Stiftelsen krever ingen motytelse utover synlighet.