Joint program i ren matematikk

DSC 0442-Foto-Nikita-Kruglikov-red-50
Foto: Nikita Kruglikov

Joint program i ren matematikk

VERTSINSTITUTT: Institutt for matematikk og statistikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)
ANSVARLIG: Boris  Kruglikov
PERIODE: del 1 2018-2022 (forlenget til 2023)
Del 2 2023-2025
BEVILGNING: 3,0 MNOK + 2,0 MNOK

HJEMMESIDE
Facebook Pure Math
Video om joint math prosjekt 

Ren matematikk i Norge er et felles program av fire norske universiteter: UiB, UiO, NTNU og UiT. Programmet er finansiert i fellesskap av Trond Mohn Stiftelse (TMS) og TFS. Den moderne ren matematikken er et eget teoretiske forskningsområde som spiller en avgjørende rolle i utviklingen av vitenskap.

Prosjektet vil gi sterkere samspill og samarbeid mellom de matematiske instituttene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim ved å organisere nasjonale møter av matematikere toårig, felles endagsseminarer på hver enhet hvert semester, som reflekterer ulike forskningsområder og et konkurransedyktig TMS/TFS kollokvium. Det vil videreutdanne studenter og yngre forskere i Norge via nye masterklasser, PhD-kurs og sommer/vinter forskningsskoler.

Prosjektet vil styrke internasjonal kontakt ved å finansiere workshops og faglige møter organisert av norske forskergrupper og ved å utnevne TMS/TFS Gjesteprofessorer for opphold fra to uker opp til tre måneder på våre institusjoner, som skal holde foredrag om sitt fagområde. Dette vil holde norsk matematikk på toppnivå av moderne forskning og forsterke dens forhold til den siste utviklingen i grunnvitenskapen. Videre vil finansieringen støtte nasjonal og internasjonal mobilitet for etablerte forskere, samt mastergradsstudenter, doktorgradsstudenter og postdoktorer.