180°N

535x400 nukleaer istock

180°N

Targeting tumor microenvironment:
Boosting PET-based diagnostics and therapies.

ANSVARLIG: Rune Sundset
VERTSINSTITUTT: Nukleærmedisin, Helsefak, UiT
TID: 2019-2024
BEVILGNING: 25 MNOK

WEB 
PREKLINISK
TWITTER 
Research Group WEB
Film about 180°N

Tromsø vil representere «nervesenteret» for preklinisk forskning i 180oN. Aktiviteten i dette prosjektet vil være knyttet opp til forskning ved bruk av kreftceller og mus. Det vil bli utviklet radioaktive legemidler for PET og nukleærmedisin som vil bli testet i de nye prekliniske fasilitetene ved PET-senteret i Tromsø. Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi ved UiT – Norges arktiske universitet og PET-senteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), vil utgjøre drivkraften i det prekliniske prosjektet.

figur-PET