AURORA Outstanding Forum

Photo: David Jensen / UiT
Photo: David Jensen / UiT

AURORA Outstanding Forum

VERTSINSTITUTT: Avdeling for Forskning og Utvikling (AFU), UiT og TFS adm
PERIODE: 2018-2025
Programmets nettside
Video om Aurora Outstanding 

.

Stiftelsen og UiT jobber sammen om å utvikle et forum for fremragende forskere som er rekruttert til UiT via tildeling fra TFS Starting Grant, ERC Starting Grant eller tilsvarende.

Det er ønskelig at forumet skal bidra til erfaringsdeling og faglig fellesskap på tvers av faggrenser, og på den måten gjøre etableringen av egen forskningsgruppe ved UiT lettere.

Mål for forumet er å hjelpe unge forskningstalenter til å utvikle sin karriere og gjøre dem i stand til å søke og lede større prosjekter.

Oppstart av forumet er planlagt høsten 2018. Programmet er planlagt å være to-årig med opptak av nye kandidater hvert annet år.