Varslingsmodell som gir grunnlag for bedret rypeforvaltning