Året 2020 i Tromsø forskningsstiftelse

jul-345x200-1

Året 2020 i Tromsø forskningsstiftelse

2020 har vært et annerledes år! Verden har opplevd en pandemi som få så komme, med direkte konsekvenser for hver enkelt av oss. Heldigvis har muligheten for virtuelle møter gjort det mulig å få gjort mye likevel.

På grunn av omstendighetene måtte vi dessverre avlyse vår årsmarkering der vi vanligvis offentliggjør årets vinnere av TFS Starting Grant. Selve overrekkelsen av blomster og diplom til vinnerne ble gjort hjemme hos eller på kontoret til kandidatene, med koronavennlig distanse. Alle vinnerne mottar opptil 12 millioner kroner til å gjennomføre sine fireårige forskningsprosjekter ved UiT Norges Arktiske Universitetet. Årets vinnere er (les mer om vinnerne på stiftelsen sin hjemmeside):

  • Sybil Akua Okyerewa Obuobi (IPh, Helsefak), COALITION: BaCteria respOnsive And intrinsicaLly actIve anTimIcrObial Nanohybrids
  • Mohamed M Ezat Ahmed (IG, NT-fak), The Arctic Ocean under Warm Climates
  • Bastian Fromm (Norges arktiske universitetsmuseum, UMAK), MIRevolution – the reversibility of microRNA evolution and canalization as drivers of organismic evolution

bilde-SO BF ME

Stiftelsen har et fast Rådgivende utvalg som har en helt sentral rolle i evalueringsprosessen. I 2020 overtok seniorforsker Sigrun Jonasdottir fra DTU, Danmark, som internasjonal representant etter professor Pia Letto Vanamo, University of Helsinki, Finland. Stiftelsen vil takke Letto Vanamo for solid innsats for stiftelsen over mange år.

Tromsø forskningsstiftelse sitt Starting Grant program har hatt fem årlige utlysninger i perioden 2016-2020, og har til nå finansiert 14 Starting Grant kandidater. Stiftelsen gjennomførte høsten 2020 en intern evaluering av TFS Starting Grant programmet. Evalueringen viser at TFS Starting Grant programmet har høy legitimitet og ordningen i seg selv har bidratt til mer strategisk tenking rundt rekruttering ved fakultetene. Rektor Anne Husebekk oppsummerer engasjert (sitat) at TFS STG programmet har vært en «game-changer» for UiT – programmet har vært en enorm hjelp for å rekruttere fremtidige eksellente forskningsledere til sentrale forskningsområder ved UiT.

Da Norge og resten av verden stengte ned i mars, erfarte stiftelsen, som så mange andre, et stort fall i markedsverdien av vår investeringsportefølje. Nå ved utgangen av året har verdiene hentet seg inn igjen, og stiftelsen ligger an til tilfredsstillende avkastning for året som helhet.

Ved utgangen av 2020 har stiftelsen vedtatt samlet utdeling av 500 millioner kr siden oppstarten i 2007! Tromsø forskningsstiftelse har som mål å fremme merverdi utover ren finansiering. Per dato har stiftelsen 32 aktive prosjektavtaler – som går over 3-10 år. Før tildeling evalueres alle prosjekter av uavhengige eksperter innen de aktuelle fagfeltene for å sikre at det er forskning av høyeste kvalitet som vinner frem.

Stiftelsen har en liten administrasjon bestående av administrativ leder Unn Sørum, som bistås av Oddveig Åsheim fra Trond Mohn Stiftelse i Bergen. I tillegg består styret av fem engasjerte medlemmer og to varamedlemmer.

I 2021 vil det bli en pause i utlysning fra TFS Starting Grant programmet. Stiftelsen vil til neste år prioritere å følge opp de 32 pågående prosjekter og planlegge for fremtiden. Vi satser på å komme tilbake med nye utlysninger i 2022.

Stiftelsens donator, Trond Mohn, hadde en sjeldent synlig profil da han var gjest i NRK hos Torp i januar. Det merkes at dette intervjuet fortsatt blir sett og det anbefales for alle som er nysgjerrige på hva som driver en industrimann og filantrop til slik gavmildhet.  Stor takk til Trond Mohn og hans store hjerte for Nord-Norge!

Da gjenstår det å ønske alle en fredelig – og smittefri – God Jul!

Sveinung Hole                               Unn Sørum                                    Oddveig Åsheim
Styreleder                                      Administrativ leder                       Seniorrådgiver

jul