Vinnerne av årets TFS Starting Grants

Foto: David Jensen/UiT

Vinnerne av årets TFS Starting Grants

Vi vil gratulere vinnerne av årets utlysning av TFS Staring Grant: Andreia Plaza-Faverola, Þóra Pétursdóttir og Jason Rothman!

Resultatet fra den tredje runden av Tromsø forskningsstiftelses program TFS Starting Grant ble annonseret på stiftelsens årsmarkering 15. November. Programmet har nå rekruttert 9 unge fremragnede forskere fra like mange land til UiT, og er et samarbeid med UiT.

Faglig spenner programmet over hele UiTs bredde, mens tema for årets vinnere er om det er sammenheng mellom tektoniske krefter nær havbunnen og utslipp av metangass (PLaza-Faverola), hvorfor det er så stor variasjon i grammatikk-kunnskapen hos de tospråklige, men ikke hos de monospråklige  (Rothman) og hvordan verdien av naturarv blir utfordret i en verden der forurensning og menneskelig tilstedeværesle finnes overalt (Pétursdóttir).

Vi gleder oss til å følge årets vinnere i sitt virke ved UiT.

Les mer her.

Ingressfoto: Instituttleder for AHL John McNicol mottok pris på vegne av Þóra Pétursdóttir, styreleder i TFS Sveinung Hole, Jason Rothman, Andreia Plaza-Faverola og viserektor Kenneth Ruud. Foto: David Jensen/UiT