UiT samler kreftene mot vår tids helsetrussel: AMS

345x200

UiT samler kreftene mot vår tids helsetrussel: AMS

Tromsø forskningsstiftelse tildelte i møte 16. november 18 MNOK til CANS (Centre for New Antibacterial Strategies), UiTs nye satsing mot antibiotikaresistens (AMR) – en av verdens største helsetrusler. UiT og senterets samarbeidspartnere bidrar med betydelige egenandeler.

CANS med sine samarbeidspartnere er et av de aller fremste miljøene på dette i Norge, og Tromsø forskningsstiftelse fikk gode internasjonale evalueringer av søknaden.

TFS søsterorganisasjon, Bergens forskningsstiftelse, har nylig hatt en nasjonal utlysning av forskningsmidler for forskning på AMR, der en søknad fra det sterke fagmiljøet i Tromsø er i finalerunden. Tildeling annonseres i slutten av januar 2019.

CANS hadde kick-off-samling for senteret og samarbeidsparnterne 8. januar. Les mer om denne samlingen her.

Ingressfoto:  Sveinung Hole, styreleder i TFS, professor Arnfinn Sundsfjord, leder for CANS, professor Kenneth Ruud, prorektor ved UiT. Fotograf: David Jensen, UiT.